Trung tâm Thông tin du lịch

Chi nhánh Trung tâm Thông tin du lịch tại miền Nam

Cập nhật: 10/08/2017

Chi nhánh Trung tâm Thông tin du Lịch tại miền Nam  là đơn vị trực thuộc Trung tâm Thông tin du lịch- Tổng cục du lịch  có văn phòng đặt tại lầu 7, 146 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM,  thường xuyên phối hợp Trung tâm thực hiện chức năng thông tin, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành du lịch và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, xúc tiến du lịch. 

Thông qua các  website của Tổng cục du Lịch mà Trung tâm quản trị:
   Website thông tin quảng bá du Lịch (7 ngôn ngữ) : www.vietnamtourism.com
   Website điều hành TCDL(Tiếng Việt, Anh) : www.vietnamtourism.gov.vn
   Website tin tức Du lịch TCDL (Tiếng Việt) : www.dulichvn.org.vn
   Website thông tin, chỉ dẫn Du lịch (Tiếng Anh : www.vietnamtourism-info.com
   Website danh mục web (Tiếng Anh) : www.vietnam-tourism.com

Chi nhánh mời doanh nghiệp quảng bá hoạt động của họ trên các web site  với nhiều hình thức như  bài viết, đặt banner, đặt dòng textlink…

Ngoài ra,  Chi nhánh Trung tâm Thông tin du lịch tại miền Nam  cũng thực hiện  các dịch vụ hỗ trợ hoạt động du lịch thiết thực cho các doanh nghiệp phía Nam như:
   Thiết kế và in ấn Bản đồ du lịch Việt Nam và các Tỉnh thành;
   Thiết kế website cho các Sở, Cty du lịch, khách sạn,nhà hàng…
   Thiết kế logo, brochure, poster… 
          
                                                                                              
Thông tin có thể tham khảo thêm tại : www.designtitc.com