Trung tâm Thông tin du lịch

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC THỐNG KÊ DU LỊCH

(Dành cho các Sở VHTTDL, Sở Du lịch)

Các trường có dấu (*) là các trường phải điền thông tin

(*)
1. Danh sách người tham dự:
Thông tin bắt buộc - phải điền thông tin ít nhất 01 người (người tham dự thứ 1)
Người tham dự thứ 1:
(*)
(*)
Người tham dự thứ 2:
Người tham dự thứ 3
2. Thời gian, địa điểm tham dự:
Thông tin bắt buộc - chọn 1 trong 3 khóa học
(Hết hạn đăng ký)
Thời gian: Ngày 22/8/2018
Địa điểm: Khách sạn La Thành, số 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội
Thời gian: Ngày 05/9/2018
Địa điểm: Khách sạn Biển Vàng, số 118 Phạm Văn Đồng, Biển Mỹ Khê, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
Thời gian: Ngày 12/9/2018
Địa điểm: Khách sạn Sen Việt, số 33 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
3. Thông tin liên hệ:
Thông tin bắt buộc - điền thông tin người chịu trách nhiệm liên hệ
(*)
(*)
(*)
4. Ghi chú:

* Lưu ý: Để đạt được kết quả cao trong việc thực hành phần mềm, kính đề nghị các học viên nên mang theo máy tính cá nhân