Trung tâm Thông tin du lịch
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê
TITC - Ngày 28/12/2021, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã ký ban hành Thông tư số 17/2021/TT-BVHTTDL quy định chế độ báo cáo thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2022.

Cần đẩy mạnh công tác thống kê du lịch phục vụ mục tiêu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn
TITC - Thống kê du lịch luôn có vai trò quan trọng trong công tác quản lý, phát triển du lịch, là cơ sở để hoạch định chính sách phát triển du lịch của một quốc gia và với từng địa phương. Nhằm đo lường sự đóng góp kinh tế của du lịch đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển ngành, từ năm 2009, Trung tâm Thông tin du lịch đã chủ động nghiên cứu xây dựng và triển khai Đề án “Áp dụng Tài khoản vệ tinh du lịch tại Việt Nam”.

Tổng cục Du lịch ra mắt “Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2019”
(TITC) – Vừa qua, Tổng cục Du lịch đã cho ra mắt ấn phẩm “Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2019” với hai phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh.

Tổng cục Du lịch phát hành Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2016
(TITC) – Vừa qua, Tổng cục Du lịch đã hoàn thành biên soạn và cho ra mắt ấn phẩm Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2016 với hai phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh.

Tổ chức phổ biến, tập huấn thống kê du lịch tại Đồng Văn, Hà Giang
(TITC) – Trong 2 ngày từ 08 - 09/6/2017, tại thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Giang đã tổ chức lớp tập huấn chế độ báo cáo thống kê du lịch cho các cán bộ làm công tác thống kê phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đồng Văn và gần 50 doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện với sự hỗ trợ kỹ thuật, giới thiệu và hướng dẫn các nội dung liên quan ...