Trung tâm Thông tin du lịch

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Trung tâm Thông tin du lịch là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Du lịch, có trụ sở đặt tại Hà Nội và hai chi nhánh tại miền Trung (TP. Đà Nẵng) và miền Nam (TP. Hồ Chí Minh).
Trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo từng thời kỳ, sự ủng hộ, hợp tác của nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành, cùng với những nỗ lực to lớn của các thế hệ cán bộ, Trung tâm đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, từng bước trưởng thành, tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của ngành Du lịch, thể hiện trên các lĩnh vực chủ yếu: thông tin, truyền thông; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin; phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch; nghiên cứu khoa học; thông tin khoa học, môi trường; và thống kê du lịch. Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm Thông tin du lịch gắn liền với 3 mốc son chính:

11/8/1995

Thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin du lịch

Trung tâm Công nghệ thông tin du lịch là tiền thân của Trung tâm Thông tin du lịch, được thành lập ngày 11/8/1995 theo Quyết định số 220/QĐ-TCDL của Tổng cục Du lịch. Trong bối cảnh còn rất nhiều khó khăn ở những ngày đầu thành lập, nhưng tập thể viên chức, người lao động của Trung tâm đã nỗ lực khắc phục, vượt qua khó khăn, tìm tòi nghiên cứu cho ra đời hàng loạt sản phẩm công nghệ thông tin, quảng bá du lịch và đạt nhiều giải thưởng

1997 - 1999

- 1997: Huy chương vàng Tuần lễ Tin học 1997 với CD-ROM “Việt Nam”
- 1998: Giải Ba giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ VIFOTEC năm 1998 cho “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ đa phương tiện xây dựng các sản phẩm thông tin trên đĩa CD-ROM”.
- 1999: Trung tâm đã tổ chức thiết kế gian hàng và lần đầu tiên tham gia tại Hội chợ Du lịch quốc tế diễn ra tại Brusier (Pháp).

13/9/2005

Trung tâm Tin học

Trung tâm Công nghệ Thông tin Du lịch được đổi tên thành Trung tâm Tin học theo Quyết định số 574/QĐ-TCDL ngày 13/9/2005 với chức năng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tin học và thông tin trong ngành Du lịch phục vụ công tác quản lý nhà nước của Tổng cục Du lịch và hỗ trợ các dịch vụ thông tin cho tổ chức, cá nhân trong ngành Du lịch

25/11/2008

Trung tâm Thông tin du lịch

Năm 2007, Tổng cục Du lịch được sát nhập vào Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Phù hợp với chủ trương thành lập các Trung tâm thông tin của Bộ, Ngành, Trung tâm Công nghệ Thông tin du lịch được đổi tên thành Trung tâm Thông tin du lịch theo Quyết định số 336/QĐ-TCDL ngày 25/11/2008, được giao thực hiện chức năng thông tin, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Du lịch và phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, xúc tiến du lịch