Trung tâm Thông tin du lịch
Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh chuyển đổi số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực du lịch
(TITC) - Chuyển đổi số là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta, một lần nữa tiếp tục được khẳng định trong Nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 18/5/2023 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững.

Tổng cục Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai Đề án Ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 để phát triển du lịch thông minh
(TITC) - Ngày 11/4/2023, Tổng cục Du lịch đã ban hành Quyết định số 553/QĐ-TCDL về Kế hoạch triển khai Đề án “Ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 để phát triển du lịch thông minh, thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn” theo Quyết định số 3570/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thúc đẩy chuyển đổi số, nhất thiết phải hình thành các nền tảng số du lịch ở tầm quốc gia
(TITC) - Chuyển đổi số được xem là một điểm sáng của ngành du lịch trong thời gian qua với những nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm thích ứng với tình hình mới, hỗ trợ ngành du lịch phát triển theo hướng bền vững hơn. Thúc đẩy chuyển đổi số cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra tại Hội nghị toàn quốc về du lịch năm 2023 được tổ chức vào sáng ngày 15/3 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì.

Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023
(TITC) - Ngày 24/2, Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch số 405/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023.

Dấu ấn đậm nét của truyền thông số góp phần quảng bá phục hồi du lịch
(TITC) - Kể từ đầu năm 2022, khi đại dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát, cùng với những nỗ lực của toàn ngành trong phục hồi hoạt động du lịch, công tác truyền thông số được chú trọng đẩy mạnh hơn bao giờ hết.