Skip to content
0 +
NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Giới thiệu

Được thành lập từ năm 1995 trong thời kỳ đất nước mở cửa và hội nhập quốc tế, với nhân lực mỏng, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị còn rất hạn chế, nhưng đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm đã không quản ngại vất vả, bằng mọi cách khắc phục khó khăn, bằng nhiệt huyết và lao động của mình đã tìm tòi nghiên cứu và nhanh chóng triển khai các hoạt động thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng hiệu quả yêu cầu phát triển của Ngành. Trong hơn 20 năm qua, phát huy truyền thống đó, tập thể Trung tâm đã đoàn kết vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, từng bước trưởng thành, tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của Tổng cục Du lịch và của Ngành, thể hiện trên các lĩnh vực chủ yếu: thông tin, truyền thông; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin; phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch; nghiên cứu khoa học; thông tin khoa học, môi trường; và thống kê du lịch.

HƯỚNG TỚI kỷ niệm 30 năm

ngày thành lập Trung tâm Thông tin du lịch

Sản phẩm

ĐƠN VỊ ĐI ĐẦU TRONG CÔNG TÁC
CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA NGÀNH DU LỊCH

Hoạt động

Bảo tàng Lịch sử quốc gia áp dụng Hệ thống vé điện tử “Trực tuyến – Liên thông – Đa phương thức”

(TITC) – Sáng ngày 25/4, Bảo tàng Lịch sử quốc gia chính thức khai trương Hệ thống vé điện tử “Trực tuyến – Liên thông – Đa phương thức”. Đây là sản phẩm nằm trong hệ sinh thái du lịch thông minh của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam do Trung tâm Thông tin du lịch phát triển.

Xem tiếp

Liên hệ

Nếu không tìm thấy thông tin bạn cần, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.