Trung tâm Thông tin du lịch
Ra mắt tài liệu Thông tin du lịch tháng 2/2023
(TITC) – Ngày 2/3, Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) ra mắt tài liệu Thông tin du lịch tháng 2/2023 cập nhật kết quả đón khách du lịch cũng như tổng hợp những hoạt động du lịch nổi bật diễn ra trong tháng.

Ra mắt tài liệu Thông tin du lịch tháng 1/2023
(TITC) - Thông tin về kết quả khách quốc tế đến, khách du lịch nội địa, tổng thu từ khách du lịch tháng 1/2023 kèm phân tích thị trường, tình hình du lịch thế giới, hoạt động chuyển đổi số trong du lịch, các sự kiện nổi bật sắp tới… sẽ được giới thiệu trong tài liệu Thông tin du lịch tháng 1/2023 do Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) xây dựng.

Ra mắt tài liệu Thông tin du lịch tháng 12/2022: Du lịch Việt Nam - Một năm nhìn lại những dấu ấn nổi bật
(TITC) - Thông tin về những dấu ấn nổi bật của Du lịch Việt Nam trong 12 tháng năm 2022, kết quả hoạt động đón khách du lịch năm 2022, hoạt động chuyển đổi số du lịch, truyền thông quảng bá du lịch, xu hướng thị trường, các sự kiện nổi bật sắp tới… sẽ được giới thiệu trong tài liệu Thông tin du lịch tháng 12/2022 do Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) xây dựng.

Ra mắt tài liệu Thông tin du lịch tháng 11/2022: Chuyển đổi số từ vùng núi cao đến miền sông nước
(TITC) - Thông tin về hoạt động truyền thông quảng bá du lịch, hoạt động chuyển đổi số du lịch, kết quả hoạt động đón khách du lịch tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2022, xu hướng thị trường, các sự kiện nổi bật sắp tới… sẽ được giới thiệu trong tài liệu Thông tin du lịch tháng 11/2022 do Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) xây dựng.

Ra mắt tài liệu Thông tin du lịch tháng 10/2022: Dấu ấn truyền thông số
(TITC) - Thông tin về hoạt động truyền thông số quảng bá du lịch, hoạt động chuyển đổi số du lịch, kết quả hoạt động du lịch tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2022, xu hướng thị trường, các sự kiện nổi bật sắp tới… sẽ được giới thiệu trong tài liệu Thông tin du lịch tháng 10/2022 do Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) xây dựng.