Trung tâm Thông tin du lịch
Thông báo về tài chính, tài sản, công nợ của Tạp chí Du lịch
Ngày 08/11/2023, Tạp chí Du lịch đã ban hành văn bản số 02/TB-TChDL thông báo về vấn đề tài chính, tài sản, công nợ của Tạp chí Du lịch.

Ra mắt tài liệu Thông tin du lịch tháng 4/2023 - tín hiệu tích cực đến từ thị trường du lịch quốc tế
(TITC) - Ngày 29/4, Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) ra mắt tài liệu Thông tin du lịch tháng 4/2023, trong đó cập nhật, phân tích về kết quả đón khách du lịch, thông tin tổng hợp về các hoạt động du lịch diễn ra sôi nổi khắp cả nước.

Ra mắt tài liệu Thông tin du lịch tháng 3/2023 - tháng diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của ngành du lịch
(TITC) - Ngày 30/3, Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) ra mắt tài liệu Thông tin du lịch tháng 3/2023, trong đó cập nhật, phân tích về kết quả đón khách du lịch, đặc biệt là tổng hợp  thông tin về các chủ trương, chính sách liên quan đến phát triển du lịch trong một tháng diễn ra nhiều sự kiện rất quan trọng.

Ra mắt tài liệu Thông tin du lịch tháng 2/2023
(TITC) – Ngày 2/3, Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) ra mắt tài liệu Thông tin du lịch tháng 2/2023 cập nhật kết quả đón khách du lịch cũng như tổng hợp những hoạt động du lịch nổi bật diễn ra trong tháng.

Ra mắt tài liệu Thông tin du lịch tháng 1/2023
(TITC) - Thông tin về kết quả khách quốc tế đến, khách du lịch nội địa, tổng thu từ khách du lịch tháng 1/2023 kèm phân tích thị trường, tình hình du lịch thế giới, hoạt động chuyển đổi số trong du lịch, các sự kiện nổi bật sắp tới… sẽ được giới thiệu trong tài liệu Thông tin du lịch tháng 1/2023 do Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) xây dựng.