Trung tâm Thông tin du lịch

Thừa Thiên Huế: Tập huấn sử dụng phần mềm báo cáo thống kê du lịch

Cập nhật: 20/09/2022
Thực hiện Thông tư số 18/2021/TT-BVHTTDL, ngày 31/12/2021 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc quy định chế độ báo cáo thống kê trong hoạt động du lịch. Sáng 14/9/2022 Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn sử dụng phần mềm báo cáo thống kê du lịch cho cán bộ phụ trách báo cáo thống kê đến từ UBND các huyện, thị xã, công ty lữ hành, các cơ sở lưu trú và các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi tập huấn, các học viên được trang bị các kiến thức cơ bản về báo cáo thống kê du lịch, đồng thời hướng dẫn thực hiện các thao tác nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp làm quen, thao tác nhanh chóng, hiệu quả, chính xác việc báo cáo số liệu định kỳ theo loại hình kinh doanh trên phần mềm báo cáo thống kê của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Các học viên tham dự lớp tập huấn đã thảo luận sôi nổi về công tác báo cáo thống kê tại đơn vị, những khó khăn, hạn chế hiện nay cũng như việc triển khai thực hiện các chỉ số, biểu mẫu mới ban hành theo Thông tư 18/2021/TT-BVHTTDL.

Ngô Thị Anh Thư

Trang TTĐT Sở Du lịch Thừa Thiên Huế - sdl.thuathienhue.gov.vn