Trung tâm Thông tin du lịch

Thông báo về tài chính, tài sản, công nợ của Tạp chí Du lịch

Cập nhật: 11/11/2023
Ngày 08/11/2023, Tạp chí Du lịch đã ban hành văn bản số 02/TB-TChDL thông báo về vấn đề tài chính, tài sản, công nợ của Tạp chí Du lịch.

Theo đó, căn cứ Quyết định số 1536/QD-BVHTTDL ngày 15/6/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Tạp chí Du lịch sẽ sáp nhập vào một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục.

Để phục vụ cho công tác sáp nhập, Tạp chí Du lịch thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến tài chính, tài sản, công nợ của Tạp chí Du lịch đến liên hệ trực tiếp và làm việc tại tòa soạn: Tầng 3, Tòa nhà 30A Lý Thường Kiệt, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội theo giờ hành chính hoặc qua số điện thoại của Ban Trị sự, Truyền thông và Đại diện miền Nam 0243.8251456 và 0243.8241840.

Tạp chí Du lịch sẽ tập trung giải quyết các vấn đề nêu trên trong vòng 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo. Trân trọng đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp và thực hiện.

Xem chi tiết văn bản