Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. Cung cấp thông tin du lịch
  4. »
  5. Cung cấp thông tin du lịch

Cung cấp thông tin du lịch

Với vai trò là một đơn vị thông tin của ngành Du lịch, Trung tâm Thông tin du lịch đã xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu du lịch quốc gia với nội dung thông tin, hình ảnh bao phủ hầu hết các điểm đến du lịch trên toàn quốc, các cơ sở dịch vụ du lịch như khách sạn, công ty du lịch, nhà hàng, điểm vui chơi giải trí, mua sắm, cùng các thông tin cần thiết phục vụ du lịch như thủ tục xuất nhập cảnh, giao thông, ngân hàng.

Với vai trò là một đơn vị thông tin của ngành Du lịch, Trung tâm Thông tin du lịch đã xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu du lịch quốc gia với nội dung thông tin, hình ảnh bao phủ hầu hết các điểm đến du lịch trên toàn quốc, các cơ sở dịch vụ du lịch như khách sạn, công ty du lịch, nhà hàng, điểm vui chơi giải trí, mua sắm, cùng các thông tin cần thiết phục vụ du lịch như thủ tục xuất nhập cảnh, giao thông, ngân hàng. Bên cạnh đó là hệ thống cập nhật đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý nhà nước về du lịch, chiến lược và chính sách phát triển du lịch, dữ liệu thống kê du lịch…

Trên nền tảng hệ thống cơ sở dữ liệu đồ sộ đã xây dựng được cùng sự liên kết, hợp tác chặt chẽ với các đơn vị trong ngành và các địa phương trên toàn quốc, Trung tâm Thông tin du lịch đã định vị thương hiệu là một đơn vị đầu ngành trong cung cấp dịch vụ thông tin du lịch đáp ứng nhu cầu thị trường.

Thời gian qua, với đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp, tận tâm, Trung tâm Thông tin du lịch đã hỗ trợ, cung cấp dịch vụ thông tin hiệu quả cho nhiều đối tượng khác nhau như các nhà quản lý, kinh doanh, nhà nghiên cứu, khách du lịch ở trong và ngoài nước.

Quý khách có nhu cầu tìm hiểu thông tin du lịch xin gửi về hộp thư điện tử theo địa chỉ: support@vietnamtourism.gov.vn hoặc info@vietnamtourism.gov.vn.