Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. Đề tài nghiên cứu khoa học
  4. »
  5. Các đề tài nghiên cứu khoa học

Các đề tài nghiên cứu khoa học

Trung tâm luôn chú trọng đến công tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế, xây dựng website và cơ sở dữ liệu ngành, các sản phẩm Multimedia, các ấn phẩm nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch. Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ đã được Trung tâm thực hiện, có tính khả thi và hiệu quả thực tiễn cao.

STTTên đề tàiChủ nhiệm đề tàiNăm nghiệm thu
1Đề tài Ứng dụng công nghệ tin học trong quản lý và định hướng thị trường du lịch cho các doanh nghiệp lữ hành quốc tế.Vũ Thế Bình2002
2Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ Thông tin vào cải tiến công việc hành chính tại Cơ quan Tổng cục Du lịch.Nguyễn Thanh Châu2002
3Nghiên cứu xây dựng hệ thống phương tiện thiết kế tự động trang web trên Internet phục vụ quản lý và phát triển du lịch.Nguyễn Thanh Châu2002
4Nghiên cứu ứng dụng công nghệ đa phương tiện xây dựng các sản phẩm thông tin trên đĩa CD-ROMVũ Thế Bình1998
5Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ Thông tin vào công tác quản lý tài chính đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp của Tổng cục Du lịchPhan Thị Thái Hà2002
6Nghiên cứu xây dựng môi trường quản lý, hoạt động trên mạng Intranet nhằm hỗ trợ công tác quản lý Nhà nước về Du lịchNguyễn Thanh Châu2002
7Nghiên cứu công nghệ và các giải pháp phục vụ cho việc xây dựng và khai thác kho dữ liệu điện tử dạng bản đồ và lược đồ trong công tác thông tin và tuyên truyền quảng bá du lịch.Lê Tuấn Anh2002
8Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền quảng bá du lịch trước những thách thức khoa học công nghệ hiện nay.Lê Tuấn Anh2002
9Nghiên cứu sự tương thích của máy PC và máy MAC đối với các sản phẩm tuyên truyền quảng bá du lịch.Lê Tuấn Anh2003
10Nghiên cứu xây dựng phần mềm cung cấp thông tin điểm du lịch của Việt Nam trên Internet, ứng dụng tại điểm du lịch Quảng Ninh.Nguyễn Thanh Châu2003
11Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu động về hướng dẫn viên du lịch quốc tế của Việt Nam.Vũ Thế Bình2004
12Nghiên cứu xây dựng nâng cấp phần mềm phục vụ công tác tổng hợp báo cáo tài chính của đơn vị dự toán cấp I đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Du lịchPhan Thị Thái Hà2005
13Nghiên cứu thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của hoạt động du lịch tại khu di tích lịch sử văn hoá đền Hùng, Phú Thọ (*)Vũ Thế Bình2006
14Nghiên cứu mã nguồn mở và giải pháp ứng dụng trong hoạt động của ngành Du lịch.Trần Trí Dũng2006
15Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu Hướng  dẫn viên Du lịch Việt Nam phục vụ cho công tác quản lýVũ Thế Bình2007
16Nghiên cứu xây dựng bản đồ du lịch Việt Nam phục vụ cho mục đích tra cứu các dữ liệu cơ bản về du lịchLê Tuấn Anh2007
17Nghiên cứu đánh giá thực trạng, định hướng xây dựng Chiến lược phát triển CNTT trong ngành Du lịch đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020Lê Tuấn Anh2008
18Nghiên cứu áp dụng chứng thực điện tử, chữ ký số giữa cơ quan Tổng cục Du lịch và các đơn vị trực thuộc, một số cơ quan quản lý nhà nước cấp TỉnhTrần Trí Dũng2008
19Nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê trong ngành du lịchTrần Trí Dũng2008
20Nghiên cứu ứng dụng chứng thực điện tử, chữ ký số trong ngành Du lịch (giai đoạn 2)Phan Thị Thái Hà2008
21Nghiên cứu áp dụng tài khoản vệ tinh du lịch (TSA) tại Việt NamTrần Trí Dũng2009
22Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm Trung tâm Hỗ trợ thông tin du lịchLê Tuấn Anh2010
23Nghiên cứu nhu cầu về thông tin du lịch để xây dựng một số ấn phẩm phục vụ tuyên truyền quảng bá du lịch Việt Nam, xây dựng sản phẩm thử nghiệm giới thiệu Du lịch Hà NộiPhan Thị Thái Hà2011