Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. Sản phẩm mới
  4. »
  5. Sản phẩm “Trang vàng du lịch Việt Nam”

Sản phẩm “Trang vàng du lịch Việt Nam”

(TITC) – Nhân dịp kỷ niệm 61 năm ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9/7/1960 – 9/7/2021), Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam khởi động dự án “Trang vàng du lịch Việt Nam”.