Skip to content
  • News
  1. Home
  2. »
  3. Lịch sử hình thành
  4. »
  5. Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành

Trung tâm Thông tin du lịch là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, có trụ sở đặt tại Hà Nội và hai chi nhánh tại miền Trung (TP. Đà Nẵng) và miền Nam (TP. Hồ Chí Minh).Trung tâm Thông tin du lịch là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, có trụ sở đặt tại Hà Nội và hai chi nhánh tại miền Trung (TP. Đà Nẵng) và miền Nam (TP. Hồ Chí Minh).

Trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo từng thời kỳ, sự ủng hộ, hợp tác của nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành, cùng với những nỗ lực to lớn của các thế hệ cán bộ, Trung tâm đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, từng bước trưởng thành, tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của ngành Du lịch, thể hiện trên các lĩnh vực chủ yếu: thông tin, truyền thông; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin; phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch; nghiên cứu khoa học; thông tin khoa học, môi trường; và thống kê du lịch. Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm Thông tin du lịch gắn liền với 3 mốc son chính:

Ngày 11/8/1995 thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin du lịch

Trung tâm Công nghệ thông tin du lịch là tiền thân của Trung tâm Thông tin du lịch, được thành lập ngày 11/8/1995 theo Quyết định số 220/QĐ-TCDL của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. Trong bối cảnh còn rất nhiều khó khăn ở những ngày đầu thành lập, nhưng tập thể viên chức, người lao động của Trung tâm đã nỗ lực khắc phục, vượt qua khó khăn, tìm tòi nghiên cứu cho ra đời hàng loạt sản phẩm công nghệ thông tin, quảng bá du lịch và đạt nhiều giải thưởng, tiêu biểu là:

– Huy chương vàng Tuần lễ Tin học 1997 với CD-ROM “Việt Nam”

– Giải Ba giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ VIFOTEC năm 1998 cho “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ đa phương tiện xây dựng các sản phẩm thông tin trên đĩa CD-ROM”.

Đầu năm 1997, nhận thức được tầm quan trọng của internet, Trung tâm đã thành lập nhóm nghiên cứu về internet, tổ chức triển khai xây dựng trang web giới thiệu đất nước, con người Việt Nam www.vietnamtourism.com và khai trương vào ngày 16/12/1997. Đây là wesbite chính thức đầu tiên của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và cũng là một trong số những website đầu tiên của Việt Nam hòa mạng internet. Hiện nay, website có 07 ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Trung, Nhật, Hàn, Nga) cung cấp nhiều thông tin đa dạng, phong phú giới thiệu về Việt Nam, tiềm năng du lịch, các tin tức sự kiện du lịch lớn của cả nước…, trung bình mỗi ngày thu hút hàng chục nghìn lượt truy cập. Đây có thể coi là bước đi đột phá, tạo tiền đề cho sự ra đời của rất nhiều website và cơ sở dữ liệu ngành sau này.

Năm 1998, với sự hỗ trợ, hợp tác của Văn phòng GIS quốc gia thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Trung tâm đã thực hiện Dự án nhánh GIS (Hệ thống thông tin địa lý) quốc gia trong lĩnh vực du lịch. Từ các kết quả của dự án, hệ thống bản đồ du lịch Việt Nam được số hóa, Trung tâm đã tiếp tục phát triển, ứng dụng để xuất bản các loại bản đồ du lịch cho các tập gấp, sách hướng dẫn du lịch, bản đồ treo tường.

Năm 1999, Trung tâm đã tổ chức thiết kế gian hàng và lần đầu tiên tham gia tại Hội chợ Du lịch quốc tế diễn ra tại Brusier (Pháp). Hoạt động này định hình thêm hướng phát triển xúc tiến du lịch của Trung tâm.

Những năm đầu thế kỷ 21, hàng loạt website và cơ sở dữ liệu ngành được Trung tâm xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý ngành trên từng lĩnh vực cụ thể, tiêu biểu là website chính thức của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phục vụ công tác quản ly nhà nước www.vietnamtourism.gov.vn ra đời năm 2004 và các website cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp lữ hành quốc tế, cơ sở lưu trú từ 3-5 sao, hướng dẫn viên du lịch…, tạo điều kiện thống nhất quản lý hoạt động du lịch trên toàn quốc.

Công tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ luôn được Trung tâm chú trọng nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ và khả năng tiếp cận với xu thế công nghệ. Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ đã được thực hiện, có tinh khả thi và hiệu quả thực tiễn cao.

Bên cạnh đó, từ năm 2003, Trung tâm đã chủ động khai thác các tài liệu quý của Tổ chức Du lịch thế giới, các tổ chức quốc tế và trong nước để tổ chức biên tập, dịch thuật xuất bản các bản tin du lịch nội bộ hàng quý, góp phần cung cấp thêm nguồn thông tin phục vụ công tác nghiên cứu, chỉ đạo điều hành, xây dựng chính sách trong Ngành.

Ngày 13/9/2005 đổi tên thành Trung tâm Tin học

Trung tâm Công nghệ Thông tin Du lịch được đổi tên thành Trung tâm Tin học theo Quyết định số 574/QĐ-TCDL ngày 13/9/2005 với chức năng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tin học và thông tin trong ngành Du lịch phục vụ công tác quản lý nhà nước của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và hỗ trợ các dịch vụ thông tin cho tổ chức, cá nhân trong ngành Du lịch.

Trung tâm đã phát huy vai trò đầu mối thông tin ở Trung ương, phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp trong xây dựng website, cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành, xúc tiến, quảng bá, trong đó có nhiều website của các địa phương là trọng điểm du lịch như Nghệ An, Khánh Hòa, Ninh Bình, Quảng Ninh…

Hệ thống các sản phẩm tuyên truyền quảng bá du lịch cũng được phát triển mạnh mẽ. Các sản phẩm đa phương tiện và các ấn phẩm du lịch tiếp tục được đa dạng hóa, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ tuyên truyền quảng bá du lịch. Trung tâm đã tổ chức xuất bản sách quảng bá văn hóa, du lịch, sách hướng dẫn du lịch bằng nhiều ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Trung, và nhiều tờ gấp bản đồ, sách mỏng (brochure) về du lịch. Nhiều đầu sách được chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung thông tin và tái bản nhiều lần, như: sách Hướng dẫn du lịch tiếng Anh, tiếng Pháp, sách Atlas du lịch Việt Nam, Di sản thế giới ở Việt Nam.

Ngày 25/11/2008 đổi tên thành Trung tâm Thông tin du lịch

Năm 2007, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam được sát nhập vào Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Phù hợp với chủ trương thành lập các Trung tâm thông tin của Bộ, Ngành, Trung tâm Công nghệ Thông tin du lịch được đổi tên thành Trung tâm Thông tin du lịch theo Quyết định số 336/QĐ-TCDL ngày 25/11/2008, được giao thực hiện chức năng thông tin, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Du lịch và phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, xúc tiến du lịch.

Phát huy chức năng, nhiệm vụ mới, nhận thức rõ tầm quan trọng của thông tin trong xu thế hội nhập toàn cầu, sự phát triển của nền kinh tế tri thức, xã hội thông tin, Trung tâm đã tập trung đẩy mạnh công tác thông tin trên cơ sở nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch và trong xúc tiến, quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam ra thế giới.

Đặc biệt, lần đầu tiên trong ngành Du lịch, năm 2009, Trung tâm đã xây dựng và nghiên cứu triển khai Đề án “Áp dụng Tài khoản vệ tinh du lịch tại Việt Nam”, đặt nền móng hình thành hệ thống thống kê theo tiêu chuẩn quốc tế cho ngành Du lịch Việt Nam. Tiếp đó, Trung tâm đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam giao thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thống kê du lịch, triển khai áp dụng mô hình tài khoản vệ tinh du lịch lộ trình 2013 – 2015, định hướng đến 2020” và xác định đây là một nhiệm vụ đột phá của Ngành. Việc triển khai thành công đề án này sẽ hình thành Hệ thống thông tin thống kê du lịch thống nhất, thông suốt trên toàn quốc. Qua đó, cung cấp chinh xác, đầy đủ, kịp thời các thông tin thống kê du lịch để đáp ứng nhu cầu phân tích, đánh giá tình hình phát triển du lịch phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch của ngành.

Ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của tập thể Trung tâm, trong nhiều năm liên tục, Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã trao tặng Trung tâm danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. Nhiều cá nhân lập thành tích được công nhận là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giấy khen của Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và nhiều hình thức khen thưởng khác vì đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Ngành.

Tin tưởng rằng với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng sự nỗ lực của cả tập thể cán bộ, viên chức, người lao động, Trung tâm Thông tin du lịch sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đóng góp ngày càng nhiều vào sự phát triển chung của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và của ngành Du lịch Việt Nam.