Skip to content

Xây dựng ấn phẩm du lịch

Xây dựng ấn phẩm du lịch

Ấn phẩm du lịch được xem là phương tiện quan trọng được hầu hết các quốc gia sử dụng để giới thiệu, quảng bá du lịch, đồng thời cung cấp những thông tin cần thiết cho du khách. Là một trong những đơn vị sự nghiệp của Tổng cục Du

Xem tiếp