Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. Dịch vụ
  4. »
  5. Xúc tiến, quảng bá

Xúc tiến, quảng bá

Với chức năng thông tin, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành du lịch và phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, xúc tiến du lịch, Trung tâm Thông tin du lịch luôn đồng hành và hợp tác với các đơn vị trong các công tác xúc tiến, quảng bá du lịch bao gồm:
Quảng cáo trên các website:
  – Banner truyền thống (traditional banner ads): Quảng cáo banner truyền thống hiện là hình thức quảng cáo phổ biến nhất và được nhiều người lựa chọn bởi vì thời gian tải nhanh, có vị trí cao trên website. 
  – In-line (In-line ads): Đây cũng là hình thức quảng cáo phổ biến được nhiều khách hàng lựa chọn. Một đơn vị quảng cáo có thể đăng ký nhiều textlink. Doanh nghiệp sử dụng hình thức này chủ yếu bán tour online qua hệ thống rất nhiều website của họ, đây là 1 hình thức tăng thứ hạng tìm kiếm cho website doanh nghiệp sử dụng.
 – Các hình thức khác: viết bài giới thiệu cho đơn vị hay dịch vụ mới…, thường phục vụ các doanh nghiệp mới thành lập hoặc doanh nghiệp sắp đưa ra sản phẩm, dịch vụ mới sử dụng.

Quảng cáo trên các ấn phẩm của Trung tâm: sách, tờ rơi, bưu thiếp, tờ gấp, bản đồ…

Các dịch vụ khác:
– Tư vấn xây dựng và triển khai quảng bá các sản phẩm và dịch vụ mới;
– Tổ chức và thực hiện các chương trình truyền thông phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch; 
– Tổ chức, quản lý thực hiện các quan hệ hợp tác, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong việc phát triển dịch vụ về xúc tiến quảng bá trong và ngoài nước; 
– Phát triển, hỗ trợ xây dựng kế hoạch nghiên cứu phát triển hiệu quả các loại hình tiếp thị điện tử: tiếp thị bằng email, tiếp thị trên mạng xã hội (Facebook, Twitter…,).