Skip to content

Tài liệu nghiên cứu

Báo cáo thường niên du lịch Việt Nam 2016

Với hai ngôn ngữ Việt – Anh, cuốn sách xuất bản năm 2016, phản ánh bức tranh toàn cảnh về kết quả hoạt động của ngành Du lịch trong năm 2016, đóng góp của du lịch vào nền kinh tế quốc dân và phát triển trong năm 2017. Tải tài

Xem tiếp