Skip to content

Bến Tre

Bến Tre
  1. Home

Ra mắt ứng dụng “Ben Tre Tourism”

Sau khi được Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh nghiệm thu, ứng dụng du lịch thông minh Bến Tre “Ben Tre Tourism” đã chính thức được ra mắt, đi vào hoạt động. Ứng dụng được Trung tâm Kinh doanh VNPT Bến Tre hỗ trợ công nghệ, bàn giao

Xem tiếp