Skip to content

chuyển đổi số ngành du lịch

chuyển đổi số ngành du lịch
  1. Home

Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu: Ứng dụng công nghệ số hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo nghề du lịch, góp phần phục hồi thị trường lao động

TITC – Ngày 15/10/2021, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến chuyển đổi số trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề du lịch do Trường Cao đẳng Du lịch Huế tổ

Xem tiếp