Skip to content

Điện Biên

Điện Biên
  1. Home

Điện Biên: Chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch

Trong đại dịch Covid-19, du lịch là ngành chịu ảnh hưởng nặng nề. Đến nay, khi tình hình dịch đã được kiểm soát, một trong những giải pháp giúp ngành du lịch phục hồi phải kể đến việc chuyển đổi số. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và thúc

Xem tiếp