Skip to content

hộ chiếu vaccine

hộ chiếu vaccine
  1. Home

Xúc tiến sớm triển khai hộ chiếu vaccine

Để có thể sớm triển khai “hộ chiếu vaccine”, tạo thuận lợi cho các chuyên gia và nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang xúc tiến điều chỉnh các quy định về xuất nhập cảnh.

Xem tiếp