Skip to content

Quảng Ninh

Quảng Ninh
  1. Home

Quảng Ninh: Số hoá du lịch

Chuyển đổi số là mục tiêu phát triển ở tất cả các lĩnh vực của Việt Nam hiện nay. Không nằm ngoài “dòng chảy” chung của xu thế, Quảng Ninh đã và đang từng bước thực hiện chuyển đổi số trong ngành “kinh tế xanh” của tỉnh với quyết tâm

Xem tiếp