Skip to content

 trải nghiệm 3D

 trải nghiệm 3D
  1. Home

Lào Cai: Thúc đẩy du lịch chuyển đổi số

Những khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đòi hỏi ngành du lịch phải chuyển đổi số. Hàng loạt ứng dụng, website, trung tâm điều hành, mô hình trải nghiệm 3D, thực tế ảo… ra đời nhằm tăng cường trải nghiệm cho du khách và cải thiện môi trường

Xem tiếp