Skip to content

  Báo cáo thường niên du lịch Việt Nam 2016

  Với hai ngôn ngữ Việt – Anh, cuốn sách xuất bản năm 2016, phản ánh bức tranh toàn cảnh về kết quả hoạt động của ngành Du lịch trong năm 2016, đóng góp của du lịch vào nền kinh tế quốc dân và phát triển trong năm 2017. Tải tài

  Xem tiếp

  Các đề tài nghiên cứu khoa học

  Trung tâm luôn chú trọng đến công tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế, xây dựng website và cơ sở dữ liệu ngành, các sản phẩm Multimedia, các ấn phẩm nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch. Nhiều đề

  Xem tiếp

  Viet Nam Tourist Guidebook (tiếng Anh)

  Cuốn sách tái bản 8 lần, cung cấp cho người đọc những thông tin về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, phong tục tập quán, ẩm thực, vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam, các di tích, danh thắng của 63 tỉnh, thành phố cũng như những

  Xem tiếp

  Các đề tài nghiên cứu khoa học

  Trung tâm luôn chú trọng đến công tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế, xây dựng website và cơ sở dữ liệu ngành, các sản phẩm Multimedia, các ấn phẩm nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch. Nhiều đề

  Xem tiếp