Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. Hoạt động
  4. »
  5. Trung tâm Thông tin du lịch ký kết hợp tác…

Trung tâm Thông tin du lịch ký kết hợp tác hỗ trợ chuyển đổi số trong hoạt động du lịch tỉnh Lạng Sơn

(TITC) – Ngày 25/6, Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lạng Sơn (UBND tỉnh Lạng Sơn) đã tiến hành ký kết Kế hoạch triển khai chương trình hợp tác chuyển đổi số du lịch Lạng Sơn năm 2024.  

Giám đốc Trung tâm Thông tin du lịch Hoàng Quốc Hòa và Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lạng Sơn Hoàng Xuân Thuận ký kết Kế hoạch triển khai chương trình hợp tác chuyển đổi số du lịch Lạng Sơn năm 2024. Ảnh: TITC

Tham dự buổi làm việc về phía Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) có ông Hoàng Quốc Hòa – Giám đốc Trung tâm; cùng lãnh đạo, đại diện các phòng chuyên môn. Về phía Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lạng Sơn (UBND tỉnh Lạng Sơn) có ông Hoàng Xuân Thuận – Giám đốc Trung tâm; bà Trần Thị Bích Hạnh – Phó Giám đốc Trung tâm; ông Nguyễn Hữu Hải – Phó Giám đốc Trung tâm; ông Trần Hữu Giang – Phó Giám đốc Trung tâm; cùng lãnh đạo, đại diện các phòng chuyên môn.

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lạng Sơn Hoàng Xuân Thuận phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TITC

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch (UBND tỉnh Lạng Sơn) Hoàng Xuân Thuận cho biết, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra sôi động, nền kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ, chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch càng là yêu cầu cấp thiết và cũng là xu thế tất yếu. Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chỉ đạo, ban hành các chính sách cụ thể, trong đó Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1671/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2025”. Gần đây là Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững; Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/02/2024 về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới; Quyết định số 3750/QĐ-BVHTTDL về phê duyệt đề án “Ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 để phát triển du lịch thông minh, thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn” …

Về phía tỉnh Lạng Sơn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn đã ban hành Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 28/9/2021 về “Chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, trong đó tập trung vào 5 trụ cột chính là chuyển đổi số trong cơ quan Đảng, phát triển chính quyền số, phát triển kinh tế số, phát triển xã hội số, phát triển cửa khẩu số; phấn đấu đến năm 2025 sẽ là 1 trong 10 tỉnh dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số.

Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2030 tầm nhìn đến 2050 của tỉnh Lạng Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 19/3/2024. Quy hoạch tỉnh đã mở ra đường hướng, tầm nhìn và không gian phát triển mới, tạo động lực giá trị mới cho Lạng Sơn trong bức tranh chung của các tỉnh, thành phố trong khu vực và trên cả nước. Quy hoạch xác định 04 khâu đột phá phát triển của Lạng Sơn gồm: (1) Chuyển đổi số và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư và phát triển các thành phần kinh tế; (2) Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội; (3) Phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại, dịch vụ và du lịch là lĩnh vực kinh tế mũi nhọn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; (4) Phát triển công nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh, xanh, an toàn và hiện đại để trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế của tỉnh.

Nhằm thực hiện tốt chuyển đổi số để phục vụ công tác quản trị và thực hiện các hoạt động chuyên môn trong du lịch, ông Hoàng Xuân Thuận mong rằng, Trung tâm Thông tin du lịch sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh Lạng Sơn áp dụng các nền tảng số dùng chung của quốc gia, tập huấn về chuyển đổi số và sử dụng phần mềm báo cáo thống kê du lịch, đẩy mạnh truyền thông, xúc tiến quảng bá cho du lịch tỉnh. Đồng thời định hướng, hỗ trợ tỉnh về cách làm cũng như các giải pháp thực tiễn, hiệu quả để du lịch tỉnh lan tỏa rộng rãi và phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Giám đốc Trung tâm Thông tin du lịch Hoàng Quốc Hòa phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TITC

Giám đốc Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) Hoàng Quốc Hòa nhấn mạnh, chuyển đổi số là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Nghị quyết 82 của Chính phủ và Chỉ thị 08 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương chuyển đổi số đồng bộ với nội dung chuyển đổi số do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì thực hiện nhằm tránh tình trạng “trăm hoa đua nở”, manh mún, lãng phí nguồn lực.

Với vai trò là đơn vị đầu mối trong lĩnh vực chuyển đổi số du lịch, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thời gian qua, Trung tâm Thông tin du lịch đã tập trung xây dựng các nền tảng số cốt lõi ở tầm quốc gia về du lịch hướng tới hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh theo hướng thống nhất và đồng bộ trên toàn quốc nhằm hỗ trợ toàn diện công tác quản lý nhà nước về du lịch, hỗ trợ hoạt động kinh doanh du lịch và nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Các nền tảng này đã hình thành và đã được đưa vào hoạt động trong thực tiễn của ngành du lịch, gồm có: Hệ thống Cơ sở dữ liệu Du lịch Việt Nam; nền tảng số quốc gia “Quản trị và Kinh doanh du lịch”; ứng dụng du lịch quốc gia “Du lịch Việt Nam – Vietnam Travel”; Thẻ Việt – Thẻ du lịch quốc gia; Hệ thống vé điện tử, thuyết minh đa phương tiện.

Cùng với đó, trong ứng dụng công nghệ hỗ trợ đẩy mạnh công tác truyền thông, xúc tiến quảng bá, Trung tâm Thông tin du lịch đã phát triển các trang mạng du lịch quốc gia như website https://vietnamtourism.gov.vn/ hỗ trợ công tác quản lý nhà nước và truyền thông chính sách; website https://vietnam.travel/ chuyên trách xúc tiến du lịch Việt Nam ra thị trường quốc tế; hệ thống các trang mạng xã hội như Facebook, Instagram, Zalo, Viber, YouTube…

Đặc biệt, nhằm tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch quốc gia trên các nền tảng số, Trung tâm Thông tin du lịch đã triển khai chương trình truyền thông du lịch “Việt Nam: Đi Để Yêu!” trên kênh Youtube của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Ngoài ra, thực hiện nhiệm vụ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao, Trung tâm Thông tin du lịch đã xây dựng chuyên trang về Tiêu chuẩn Du lịch ASEAN nhằm hướng dẫn nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch trên toàn quốc, đồng thời tổ chức các chương trình tập huấn về chuyển đổi số cũng như về áp dụng Tiêu chuẩn Du lịch ASEAN tại các địa phương.

Giám đốc Trung tâm Thông tin du lịch Hoàng Quốc Hòa giới thiệu về các nền tảng số dùng chung trong hệ sinh thái du lịch thông minh. Ảnh: TITC

Ông Hoàng Quốc Hòa nhận định, Lạng Sơn là tỉnh miền núi biên giới, có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, có nhiều danh lam thắng cảnh, giàu bản sắc văn hóa và đặc biệt thuận lợi trong việc phát triển thương mại, dịch vụ. Các hoạt động thương mại, du lịch diễn ra sôi nổi, thu hút nhiều khách du lịch ở trong nước và quốc tế.

Ông Hòa cho biết thêm, việc ký kết hợp tác với tỉnh Lạng Sơn nằm trong chủ trương chung của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhằm hỗ trợ các địa phương chuyển đổi số du lịch. Trong thời gian tới, hai bên cần tăng cường truyền thông, quảng bá du lịch Lạng Sơn trên các kênh truyền thông số của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; triển khai các hoạt động tập huấn chuyển đổi số du lịch trên địa bàn tỉnh; triển khai áp dụng các nền tảng số dùng chung của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam theo tinh thần chỉ đạo tại các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Lãnh đạo Trung tâm Thông tin du lịch kỳ vọng, chương trình hợp tác giữa hai Trung tâm sẽ giúp đẩy nhanh chuyển đổi số du lịch Lạng Sơn đồng bộ với hệ sinh thái của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành du lịch.

Tại đây, Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lạng Sơn (UBND tỉnh Lạng Sơn) đã ký kết Kế hoạch triển khai chương trình hợp tác chuyển đổi số du lịch Lạng Sơn năm 2024. Kế hoạch nhằm mục đích tổ chức quán triệt đầy đủ, sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, chính sách của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Lạng Sơn về chuyển đổi số trong hoạt động du lịch. Ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch trong thời đại số, hỗ trợ kết nối hiệu quả giữa cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, doanh nghiệp, khách du lịch và các chủ thể liên quan. Cùng với đó, tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được trong năm 2023, cụ thể hóa và tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình chuyển đổi số và phát triển du lịch của tỉnh Lạng Sơn. Các nội dung thực hiện bao gồm: (1) Truyền thông, quảng bá du lịch Lạng Sơn trên các website và mạng xã hội của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; (2) Hỗ trợ xây dựng video quảng bá du lịch Lạng Sơn; (3) Tập huấn chuyển đổi số trong hoạt động du lịch và hướng dẫn sử dụng phần mềm nhận gửi báo cáo thống kê du lịch theo Thông tư số 18/2021/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; (4) Triển khai áp dụng các nền tảng số của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Trung tâm Thông tin du lịch