Skip to content

Tin trong ngành

Thủ tướng chỉ thị các địa phương chuyển đổi số du lịch đồng bộ với nội dung chuyển đổi số do Bộ VHTTDL chủ trì

(TITC) – Ngày 23/02/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững trong thời gian tới. Liên quan đến hoạt động chuyển đổi số trong phát triển du lịch, Thủ tướng chỉ đạo

Xem tiếp