Trung tâm Thông tin du lịch
Tổng cục Du lịch công bố phiên bản mới trang thông tin điện tử vietnamtourism.gov.vn
Ngày 23/1/2014, Tổng cục Du lịch đã tổ chức Lễ công bố phiên bản mới trang thông tin điện tử tại địa chỉ www.vietnamtourism.gov.vn. 

Báo cáo Đề án triển khai áp dụng tài khoản vệ tinh du lịch tại Việt Nam
Ngày 7/12/2011 tại Tổng cục Du lịch, buổi họp báo cáo Đề án “Triển khai áp dụng tài khoản vệ tinh du lịch (TSA) tại Việt Nam” được tổ chức. Đây là đề án do Trung tâm Thông tin Du lịch chủ trì nghiên cứu, thực hiện.

Trao đổi kinh nghiệm ‘’Quảng bá, xúc tiến điểm đến du lịch bằng công nghệ 3D trên Internet’’
Ngày 25/3/2010, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) đã tổ chức buổi trao đổi kinh nghiệm ‘’Quảng bá, xúc tiến điểm đến du lịch bằng công nghệ 3D trên Internet’’ giữa chuyên gia nước ngoài và một số cán bộ quản lý du lịch, Trung tâm xúc tiến du lịch từ các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Hà Nội, Nghệ An, Ninh Bình và Lào Cai.