Skip to content

Bắc Giang

Bắc Giang
  1. Home

Bắc Giang: Tăng cường quảng bá du lịch trực tuyến

Nhằm thích ứng với tình hình dịch bệnh, cùng với chủ trương số hoá của tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang đã tăng cường hoạt động tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch thông qua hình thức trực tuyến và hệ thống truyền

Xem tiếp