Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. CNTT và thông tin
  4. »
  5. Bắc Giang: Tăng cường quảng bá du lịch trực tuyến

Bắc Giang: Tăng cường quảng bá du lịch trực tuyến

Sở VHTTDL chỉ đạo các đơn vị trong ngành tăng cường quảng bá hình ảnh địa phương bằng hình thức trực tuyến thay vì tuyên truyền hoàn toàn bằng hình thức trực quan như trước đây. Cụ thể Sở VHTTDL chỉ đạo Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch triển khai xây dựng, cập nhật thông tin và khai thác Cổng du lịch thông minh tại địa chỉ: https://mybacgiang.vn/ . Đây là một phần mềm giúp hoạt động quảng bá hình ảnh các khu điểm du lịch rộng khắp, giúp các cơ sở kinh doanh du lịch giới thiệu và tiếp thị sản phẩm và cho phép du khách tra cứu, tìm kiếm thông tin về địa điểm du lịch, nhà hàng, khách sạn và các dịch vụ tiện ích khác thông qua hệ thống định vị vị trí. Việc tiến hành nâng cao chất lượng các trang thông tin điện tử của ngành tại các địa chỉ truy cập https://svhttdl.bacgiang.gov.vn/ và http://dulichbacgiang.gov.vn/ cũng được quan tâm nâng cấp về nền tảng phần mềm và chất lượng tin, bài. Xây dựng kế hoạch ứng dụng mô hình 3D các hiện vật trong bảo tàng , các di tích lịch sử văn hóa.

Đặc biệt Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch Bắc Giang đã tập trung xây dựng thêm các chuyên trang về Du lịch Tây Yên Tử, Du lịch cộng đồng, chuyên trang của Hiệp hội Du lịch tỉnh; xây dựng kế hoạch ứng dụng video 360, VR tour tương tác 3D/360 có tiếng (voice) giới thiệu ảo các di tích lịch sử văn hóa, các khu điểm du lịch trong tỉnh. Tổ chức khai thác quảng bá hình ảnh trên các nền tảng mạng xã hội như các trang Facebook, Fanpag du lịch Bắc Giang, Zalo OA du lịch Bắc Giang đồng thời sử dụng mã quyét QR cod khi in ấn và phát hành các cuốn cẩm nang, tập gấp, bản đồ giới thiệu du lịch Bắc Giang nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền giới thiệu tiềm năng, điểm đến của du lịch tỉnh nhà và thích ứng trong tình hình mới./. 

 Hà Yến

Nguồn: Trang Thông tin Du lịch Bắc Giang