Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. CNTT và thông tin
  4. »
  5. Bạc Liêu: Triển khai dịch vụ Phần mềm ứng dụng…

Bạc Liêu: Triển khai dịch vụ Phần mềm ứng dụng quản lý bản đồ số cho ngành Du lịch

Mục đích của dịch vụ này nhằm xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu cung cấp, quảng bá sản phẩm, dịch vụ du lịch của thành phố. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp, du khách, tạo công cụ kết nối, điều hành hoạt động du lịch giữa cơ quan quản lý nhà nước với các đơn vị doanh nghiệp để phát triển ngành Du lịch của TP. Bạc Liêu. Hình thành Trung tâm Điều hành của ngành VHTTDL trở thành nơi tổng hợp tất cả mọi vấn đề liên quan của ngành Du lịch, từ đó giúp lãnh đạo TP. Bạc Liêu có những định hướng và chính sách đầu tư cho ngành.

Theo đó, phần mềm ứng dụng, quản lý bản đồ số cho ngành Du lịch đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về: dịch vụ, quản trị, vận hành, đảm bảo an toàn cơ sở dữ liệu và an toàn vận hành của hệ thống.

Hệ thống du lịch được ứng dụng công nghệ thông minh, giúp tự động tổng hợp, đánh giá và định hướng cho người sử dụng các dịch vụ; định hướng cho nhà quản lý trong việc ban hành các quyết sách của ngành.

Hệ sinh thái du lịch được cung cấp các bộ giải pháp liên quan đến ngành Du lịch: cổng thông tin du lịch, ứng dụng di động, bản đồ du lịch, hệ thống quản lý lưu trú (liên kết với ngành Công an), kho dữ liệu du lịch, hệ thống phân tích số liệu và dự báo du lịch, phương tiện hỗ trợ thông tin du lịch.

Hệ thống tích hợp được chức năng lưu trú, ẩm thực, địa điểm du lịch, mua sắm, tạo lịch trình, các tiện ích công cộng trên cùng một trang thông tin, thông tin do cơ quan quản lý phê duyệt trước khi đưa lên cổng nên đảm bảo tính chính thống của thông tin. Có các chức năng phản hồi để giúp tương tác giữa du khách, công ty lữ hành và cơ quan quản lý.

Cung cấp phân hệ bản đồ thông minh sử dụng nền là Google Map và chuyên sâu hơn về lớp dữ liệu du lịch của địa phương, giúp du khách dễ dàng hơn trong hành trình du lịch.

Tích hợp các công nghệ hiện đại của thế giới như nhận diện vật thể thông qua camera. Cung cấp công cụ đặt phòng, đặt bàn từ truyền thống tới hiện đại như giải pháp của Booking, Agoda…, giúp du khách dễ dàng đặt phòng mà không phải tốn nhiều thời gian.

T.A