Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. Hoạt động
  4. »
  5. Báo cáo Đề án triển khai áp dụng tài khoản…

Báo cáo Đề án triển khai áp dụng tài khoản vệ tinh du lịch tại Việt Nam

Ngày 7/12/2011 tại Tổng cục Du lịch, buổi họp báo cáo Đề án “Triển khai áp dụng tài khoản vệ tinh du lịch (TSA) tại Việt Nam” được tổ chức. Đây là đề án do Trung tâm Thông tin Du lịch chủ trì nghiên cứu, thực hiện.

Tham dự cuộc họp có Tổng cục trưởng TCDL Nguyễn Văn Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Mạnh Cường, lãnh đạo các Vụ chức năng và các đơn vị của TCDL, đại điện của Tổng cục Thống kê, Vụ Kế hoạch Tài chính – Bộ VHTTDL.
Tài khoản vệ tinh du lịch (TSA – Tourism Satelite Account) là một hệ thống các chỉ tiêu thống kê du lịch nhằm đánh giá tác động của hoạt động du lịch trong sự phát triển của nền kinh tế, ra đời từ những năm 1980. Năm 2001 được Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) đề xuất và khuyến nghị các nước thành viên áp dụng nhằm đảm bảo tính so sánh quốc tế của thống kê du lịch thế giới. Theo UNWTO, đến năm 2010 đã có khoảng 90 quốc gia trên thế giới áp dụng TSA.
Sau 2 năm triển khai nghiên cứu, tại buổi họp Trung tâm TTDL đã trình bày các vấn đề như: Tổng quan về tài khoản vệ tinh du lịch; Yêu cầu, nguyên tắc áp dụng TSA của UNWTO; Khởi động triển khai TSA tại Việt Nam. Theo đó, đề án đã đưa ra các khái niệm, phương pháp luận, tính toán thử nghiệm một số biểu trong 10 biểu của TSA theo khuyến nghị của UNWTO và đề xuất lộ trình áp dụng TSA tại Việt Nam… Việc áp dụng TSA không những giúp chúng ta đánh giá một cách khoa học và chính xác sự đóng góp của ngành Du lịch đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân mà còn đưa ra các chỉ tiêu thống kê quan trọng của ngành Du lịch nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành nhà nước về du lịch… Đây cũng là một trong những nội dung cam kết của Chính phủ Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Tại buổi họp, đề án đã được đánh giá hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ trong  giai đoạn 1 (giai đoạn nghiên cứu, chuẩn bị áp dụng TSA tại Việt Nam) đã đề ra. Tuy nhiên, theo ý kiến của các chuyên gia và khuyến cáo của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) thì áp dụng TSA là một đề án mở, vì vậy khi áp dụng tại Việt Nam cần tiếp tục nghiên cứu thêm thực tiễn để hoàn thiện đề án một cách tốt nhất.

Để áp dụng TSA trong thực tế, đòi hỏi sự đầu tư thỏa đáng về nhân lực, bộ máy tổ chức… sự chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành liên quan từ Trung ương đến các địa phương.

Kết luận tại cuộc họp, Tổng cục trưởng TCDL Nguyễn Văn Tuấn khẳng định tầm quan trọng của việc nghiên cứu và áp dụng TSA tại Việt Nam, đồng thời đánh giá cao nỗ lực của Trung tâm Thông tin Du lịch trong việc nghiên cứu và làm sáng tỏ một bước nhận thức về TSA và việc áp dụng TSA tại Việt Nam. Tổng cục trưởng đề nghị Trung tâm tiếp tục phối hợp với Tổng cục Thống kê và các cơ quan, đơn vị chức năng tiếp tục hoàn thiện phương pháp luận của đề án cho phù hợp với thực tiễn Việt Nam, rà soát, điều chỉnh lại bộ chỉ tiêu thống kê, các thuật ngữ, khái niệm, phương pháp thống kê; lộ trình triển khai… Từ đó bổ sung hoàn chỉnh Đề án để báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời gian tới; xây dựng phương án để triển khai giai đoạn tiếp theo nhằm hoàn thiện tính toán và triển khai thực tế TSA tại Việt Nam (2012-2015); đồng thời có cơ sở thực hiện đề án “Triển khai xây dựng hệ thống thống kê du lịch theo mô hình TSA”.

Trong thời gian tới, Tổng cục Du lịch dự kiến sẽ mở các lớp bồi dưỡng kiến thức về TSA trong cả nước cho đội ngũ cán bộ du lịch các địa phương để có cách tiếp cận và phương pháp báo cáo số liệu thống kê một cách thống  nhất.

Thế Phi