Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. CNTT và thông tin
  4. »
  5. Bình Định: Xây dựng mã QR cho các bảo vật…

Bình Định: Xây dựng mã QR cho các bảo vật quốc gia tại Bảo tàng tỉnh

 


Cán bộ Bảo tàng tỉnh chụp ảnh, đo đạc lại hiện vật để làm tư liệu thuyết minh các bảo vật quốc gia bằng mã QR. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ông Bùi Tĩnh, Giám đốc Bảo tàng tỉnh, cho biết: Cuối tháng 10/2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã hỗ trợ Bảo tàng tỉnh hệ thống mã QR thuyết minh cho du khách tại 7 cụm tháp Chăm, gồm Tháp Đôi, Bánh Ít, Bình Lâm, Cánh Tiên, Dương Long, Phú Lốc, Thủ Thiện. Trên cơ sở đó, đơn vị tiếp tục làm mã QR cho các bảo vật quốc gia. Năm 2023, sẽ tiếp tục hoàn thiện thêm hệ thống mã QR thuyết minh đối với các hiện vật khác đang trưng bày tại Bảo tàng tỉnh, nhằm hướng tới việc thực hiện số hóa di sản”.

Bảo Minh

Báo Bình Định – baobinhdinh.vn