Skip to content

Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành

Trung tâm Thông tin du lịch là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Du lịch, có trụ sở đặt tại Hà Nội và hai chi nhánh tại miền Trung (TP. Đà Nẵng) và miền Nam (TP. Hồ Chí Minh).Trung tâm Thông tin du lịch là đơn vị sự

Xem tiếp