Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. Hoạt động
  4. »
  5. Chương trình giới thiệu “Chuyển đổi số trong ngành du…

Chương trình giới thiệu “Chuyển đổi số trong ngành du lịch” trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế Hà Nội – VITM 2022

1. Sự cần thiết và nội dung chính của Chương trình

Chuyển đổi số là một yêu cầu cấp thiết và là xu hướng tất yếu đối với ngành du lịch toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Đây là vấn đề mang tính chiến lược trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và đại dịch Covid-19 đang có những ảnh hưởng sâu rộng trên thế giới.

Ở Việt Nam, chuyển đổi số là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước thông qua việc ban hành các văn bản, nghị quyết, trong đó đều nhấn mạnh ưu tiên phát triển du lịch số, du lịch thông minh là những lĩnh vực có mức độ sẵn sàng cao. Trong thời gian qua, ngành du lịch đã tập trung từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh, kết nối các chủ thể liên quan trọng ngành như cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp du lịch, điểm du lịch và khách du lịch.

Tuy nhiên, quá trình thực tiễn triển khai đã có những khó khăn, thách thức không nhỏ như: chưa có sự thống nhất nhận thức về chuyển đổi số; thiếu sự gắn kết các chủ thể trong hoạt động du lịch; có nơi thiếu định hướng, kế hoạch và chưa rõ bắt đầu chuyển đổi số từ đâu; thiếu nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số…

Do vậy, Chương trình này được kỳ vọng sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình chuyển đổi số trong ngành du lịch, đồng thời giới thiệu cụ thể các sản phẩm công nghệ của chuyển đổi số để đại biểu có cái nhìn trực quan; trao đổi về định hướng giải pháp trong thời gian tới, góp phần phục hồi và phát triển du lịch trong bối cảnh mới.

2. Mục tiêu của Chương trình

Chương trình giới thiệu “Chuyển đổi số trong ngành du lịch” được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam vừa chính thức mở lại hoàn toàn hoạt động du lịch kể từ ngày 15/3/2022. Với mục tiêu phát huy vai trò của công nghệ, chuyển đổi số góp phần hỗ trợ ngành du lịch phục hồi và phát triển, Chương trình sẽ tập trung vào những nội dung và mục tiêu chính sau đây:

– Giới thiệu tổng quan về thực tiễn chuyển đổi số trong du lịch hiện nay.

– Giới thiệu để các địa phương, doanh nghiệp nắm bắt cụ thể và trải nghiệm thực tế về những sản phẩm trong hệ sinh thái du lịch thông minh mà Tổng cục Du lịch đang xây dựng, dành cho những chủ thể khác nhau như cơ quan quản lý, doanh nghiệp, điểm tham quan, khách du lịch.

– Đề xuất các giải pháp để phát triển hệ sinh thái, thúc đẩy chuyển đổi số trong du lịch.

– Thống nhất nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của chuyển đổi số trong du lịch.

3. Thành phần tham dự

– Cơ quan quản lý du lịch ở Trung ương và một số địa phương;

– Đại diện các đơn vị chức năng thuộc bộ, ngành liên quan

– Các chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, du lịch, công nghệ;

– Các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, lưu trú, vận chuyển, điểm tham quan; các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ;

– Các hiệp hội du lịch;

– Các cơ sở đào tạo du lịch;

– Các cơ quan báo chí, truyền hình.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức

– Thời gian: từ 14h00 ngày 02 tháng 4 năm 2022

– Địa điểm: Phòng Trường Sa, Tầng 2, Khách sạn TQT, 1A Yết Kiêu, Hà Nội

Đại biểu quan tâm tham dự xin vui lòng gửi thông tin đăng ký qua địa chỉ email: titc@vietnamtourism.gov.vn theo mẫu:

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

SĐT, Email

Thông tin chi tiết xin liên hệ: ông Trần Quang Huy – Phó trưởng phòng Phát triển dịch vụ – Trung tâm Thông tin du lịch (SĐT: 0906150276).

Quét mã QR dưới đây để tải Ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn”

Trung tâm Thông tin du lịch