Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. CNTT và thông tin
  4. »
  5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng…

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá du lịch TP.Hồ Chí Minh

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt, đánh giá cao nỗ lực của ngành du lịch TP.Hồ Chí Minh trong thời gian dịch bệnh năm 2021 vừa qua. Du lịch TPHCM đã rất chủ động, kịp thời tham mưu đề án phát triển du lịch theo nghị quyết đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI. Hàng ngàn khách sạn, các phương tiện vận chuyển du lịch cũng tham gia phục vụ phòng, chống dịch bệnh. Sở cũng có những sản phẩm du lịch động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ngay sau khi dịch bệnh ổn định, TP.Hồ Chí Minh tiếp tục thể hiện sự chủ động, thích ứng, phục hồi với sản phẩm du lịch nội đô, thúc đẩy phát triển du lịch TP.Hồ Chí Minh với các tỉnh thành.

Năm 2022, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt đề nghị ngành du lịch TP.Hồ Chí Minh chủ động đề xuất tham mưu kế hoạch phục hồi ngành du lịch thích ứng, an toàn, hiệu quả, mở cửa du lịch bảo đảm an toàn, phát triển ngành du lịch theo hướng đa dạng, tạo sản phẩm liên vùng, liên kết du lịch với các vùng. Bên cạnh đó, tham mưu thực hiện hiệu quả mô hình du lịch thông minh, thực hiện chuyển đổi số.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch TP.Hồ Chí Minh Phan Thị Thắng chia sẻ những khó khăn của ngành du lịch trong năm qua và đánh giá cao nỗ lực của ngành đã cố gắng nỗ lực linh hoạt, chủ động để thích ứng với tình hình dịch bệnh. Về nhiệm vụ trong năm 2022, đồng chí Phan Thị Thắng nhấn mạnh, một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm ngành du lịch cần tập trung là: hoàn chỉnh định hướng phát triển du lịch trên địa bàn trong đó trọng tâm là triển khai Chiến lược phát triển du lịch Thành phố đến năm 2030. Cùng với đó là tập trung thực hiện kế hoạch phục hồi ngành du lịch; triển khai Kế hoạch đón khách du lịch quốc tế đến TP.Hồ Chí Minh một cách an toàn, hiệu quả. Tham mưu công tác hỗ trợ doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Thành phố tháo gỡ khó khăn sau dịch Covid-19. Chú trọng phát triển sản phẩm du lịch theo hướng đa dạng hóa, khai thác lợi thế, tiềm năng của Thành phố, kết nối với các tỉnh/thành liên kết, tạo ra các nhóm sản phẩm du lịch phục vụ cho nhiều đối tượng khách khác nhau. Đẩy mạnh liên kết hợp tác phát triển du lịch theo hướng khai thác lợi thế so sánh, tiềm năng thế mạnh của địa phương, tạo giá trị sản phẩm liên vùng.

Bên cạnh đó, Sở Du lịch cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá trực tuyến để quảng bá điểm đến thân thiện – hấp dẫn – an toàn; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao, xây dựng TP.Hồ Chí Minh thành “Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng của Việt Nam và ASEAN”.

Lãnh đạo Sở Du lịch TP.Hồ Chí Minh nhận Cờ thi đua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021

“Các nhiệm vụ trọng tâm 2022 của ngành du lịch phải đảm bảo yêu cầu đón khách du lịch quốc tế sử dụng “hộ chiếu vaccine” theo nguyên tắc chung “an toàn đến đâu, mở cửa đến đó, mở cửa thì phải an toàn” và phải tuân thủ tuyệt đối các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Hồ Chí Minh.” – đồng chí Phan Thị Thắng đề nghị.

Giám dốc Sở Du lịch TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Ánh Hoa cho biết, mục tiêu của ngành trong năm 2022 là tập trung triển khai kế hoạch phục hồi du lịch TP.Hồ Chí Minh thích ứng an toàn với dịch Covid-19 với mục tiêu chính là triển khai thực hiện chiến lược phát triển du lịch TP.Hồ Chí Minh đến năm 2030. Tâp trung hỗ trợ doanh nghiệp (DN) du lịch phục hồi sau dịch Covid-19, phát triển sản phẩm chủ lực, đẩy mạnh truyền thông, quảng bá về điểm đến, sản phẩm du lịch và thương hiệu du lịch TP; thúc đẩy kích cầu du lịch và khai thác ứng dụng số trong du lịch.

Minh Hiệp

Nguồn: Trang tin điện tử Đảng bộ TP Hồ Chí Minh