Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. CNTT và thông tin
  4. »
  5. Diễn đàn Chuyển đổi số trong phát triển du lịch…

Diễn đàn Chuyển đổi số trong phát triển du lịch Long An

 


Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Nguyễn Anh Dũng (thứ tư từ trái sang) tặng hoa cho các chuyên gia, hoa hậu, á hậu

Chuyển đổi số đang là một trong những nội dung nhận được sự quan tâm hàng đầu trong ngành Du lịch. Năm 2022 được xác định là “Năm hành động, tạo bước ngoặt chiến lược về chuyển đổi số” của Long An, trong đó có chuyển đổi số trong phát triển du lịch. Nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong phát triển du lịch, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch đã xây dựng bản đồ Số tuyến điểm và cơ sở phục vụ du lịch tỉnh Long An, triển khai thí điểm “Cổng thông tin và ứng dụng di động du lịch thông minh”.


Chủ trì diễn đàn là các chuyên gia tham gia diễn đàn

Tại diễn đàn, các chuyên gia đã trình bày về chuyển đổi số trong du lịch: Xu thế chuyển đổi số du lịch và nguồn nhân lực số cho ngành này; Ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường AR trong việc trải nghiệm các sản phẩm du lịch nông thôn mới đặc thù; Bảo tồn, quảng bá và nâng tầm giá trị văn hoá Việt Nam bằng công nghệ và metaverse đến với quốc tế; Tăng trưởng kinh doanh dịch vụ du lịch hiệu quả với Thương mại điện tử;…

Cũng trong chương trình, các đại biểu được nghe tập huấn “Quảng bá du lịch Long An sáng tạo với kỹ năng số” với một số nội dung: Xu hướng Digital Marketing trong ngành Du lịch; Những câu chuyện điển hình thành công trong Chuyển đổi số du lịch; Phương pháp ứng dụng kỹ thuật số, nền tảng số trong quảng bá du lịch;…/.

Quế Lâm – Thái Bạch

Báo Long An online – baolongan.vn