Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. Hoạt động
  4. »
  5. Hiến máu tình nguyện – một nghĩa cử cao đẹp…

Hiến máu tình nguyện – một nghĩa cử cao đẹp cần được nhân rộng trong cộng đồng

Một trong những đợt hiến máu tình nguyện do UBND quận Ba Đình phát động (nguồn ảnh: internet)

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm đóng góp cho phong trào hiến máu tình nguyện, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu thường xuyên xảy ra, đồng thời phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng trong thanh niên, người lao động. Mỗi giọt máu trao đi là một trái tim được kết nối, là lòng nhân ái được sẻ chia và lan tỏa. Hoạt động này không chỉ thể hiện cử chỉ cao đẹp mang tính nhân văn sâu sắc giữa người với người, mà còn là bổn phận, trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân đối với đất nước, dân tộc và với chính bản thân mình.

Hàng năm nước ta cần khoảng 1.700.000 đơn vị máu để phục vụ cho điều trị hàng ngày, cho cấp cứu, cho dự phòng các tai nạn phải truyền máu khẩn cấp với số lượng lớn. Thực tế mới đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu máu cho điều trị. Vì vậy, các cấp, các ngành, cơ quan, đoàn thể cần đẩy mạnh hơn nữa phong trào hiến máu tình nguyện, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức tốt an toàn truyền máu, bảo đảm thực hiện chế độ hỗ trợ người hiến máu đúng quy định.

Phạm Phương