Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. CNTT và thông tin
  4. »
  5. Hưng Yên: Tập huấn triển khai phần mềm cơ sở…

Hưng Yên: Tập huấn triển khai phần mềm cơ sở dữ liệu và cổng thông tin du lịch thông minh

 


Các đại biểu dự hội nghị tập huấn

Cơ sở dữ liệu và cổng thông tin du lịch thông minh là một thành phần trong đô thị thông minh, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông để hình thành hệ sinh thái du lịch và tạo lợi ích tương hỗ giữa 3 đối tượng du khách, chính quyền và doanh nghiệp. 

Tại hội nghị tập huấn, các học viên được truyền đạt các nội dung cơ bản như: Giới thiệu phần mềm ứng dụng cơ sở dữ liệu và cổng thông tin du lịch thông minh; hướng dẫn chức năng thông tin, báo cáo của các đơn vị, doanh nghiệp du lịch tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Qua lớp tập huấn góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá các giá trị, tài nguyên du lịch của tỉnh; đồng thời liên kết du lịch với các ngành, đơn vị khác để góp phần tạo bước đột phá, xây dựng ngành du lịch chất lượng cao phục vụ du khách, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.

Lê Hiếu

Báo điện tử Hưng Yên – baohungyen.vn