Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. Hoạt động
  4. »
  5. Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 11 tăng 23,2%…

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 11 tăng 23,2% so với tháng trước

 

Biểu đồ 1. Khách quốc tế theo tháng năm 2022 (nghìn lượt)

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Tổng cục Thống kê

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong tháng 11/2022, Việt Nam đón 569,9 nghìn lượt khách quốc tế, tăng 23,2% so với tháng trước. Thị trường châu Âu tăng trưởng rất tốt, tăng 48,2%, trong đó Pháp tăng 73,2%; Nga tăng 55,5%; Anh tăng 37,7%; Đức tăng 36,8%. Thị trường châu Mỹ tăng 22%; châu Á tăng 20%.

Tính chung 11 tháng đầu năm 2022 có trên 2,95 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam. Trong đó, khách đến từ Hàn Quốc nhiều nhất với 763,9 nghìn lượt, tương đương 26%, tiếp theo là Mỹ với 266,1 nghìn lượt, chiếm 9%.

Trong tốp 10 thị trường gửi khách hàng đầu, khu vực Đông Nam Á có Campuchia đạt 172,5 nghìn lượt, xếp thứ 3; Thái Lan: 153,5 nghìn lượt, xếp thứ 4; Singapore: 134,5 nghìn lượt, xếp thứ 6; Malaysia: 129,2 nghìn lượt, xếp thứ 7.

Biểu đồ 2. Các thị trường gửi khách hàng đầu 11 tháng năm 2022 (nghìn lượt)

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Tổng cục Thống kê

70% khách quốc tế đến từ khu vực Châu Á

Biểu đồ 3. Khách quốc tế đến Việt Nam 11 tháng năm 2022, phân theo châu lục (%)

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Tổng cục Thống kê

Trong tổng số 2,95 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong 11 tháng năm 2022 có 2,1 triệu lượt đến từ khu vực châu Á (chiếm 70,3%); 0,42 triệu từ châu Âu (11,1%); 0,32 triệu từ châu Mỹ (chiếm 10,9%); 0,13 triệu từ châu Úc (4,4%) và 0,01 triệu từ châu Phi (0,3%). Khách Hàn Quốc đóng góp 37% tổng số khách châu Á; Đông Nam Á đóng góp 34,7%.

Thị trường Ấn Độ tiếp đà tăng trưởng, tăng 31% so với tháng trước

Biểu đồ 4. Khách Ấn Độ đến Việt Nam theo tháng, năm 2019 và 2022

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Tổng cục Thống kê

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tháng 11/2022, Việt Nam đón 27 nghìn khách từ Ấn Độ, tăng 31% so với tháng trước và cao hơn 50% so với cùng kỳ năm 2019.

Tính chung 11 tháng đầu năm 2022, tổng số khách Ấn Độ đến Việt Nam đạt 109 nghìn lượt, xếp thứ 9 trong 10 thị trường gửi khách đến Việt Nam. Tốc độ tăng trưởng khách đạt bình quân 49%/tháng.

Kết quả này cho thấy sức tăng trưởng rất tốt của thị trường tiềm năng này, nhờ vào các hoạt động tích cực xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam tới thị trường Ấn Độ và các đường bay thẳng giữa các thành phố lớn của 2 nước được kết nối và mở rộng.

Tổng số khách nội địa chuẩn bị cán mốc 100 triệu lượt

Biểu đồ 5. Khách nội địa theo tháng, năm 2022 (triệu lượt)

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Tổng cục Du lịch

Theo số liệu của Tổng cục Du lịch, lượng khách nội địa tháng 11/2022 ước đạt 4,5 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 3 triệu lượt khách có lưu trú. Tính chung 11 tháng đầu năm 2022, tổng số khách nội địa đạt 96,3 triệu lượt, cao hơn nhiều so với con số cả năm 2019 – thời điểm trước khi dịch xảy ra.

Tổng thu từ khách du lịch trong 11 tháng đầu năm 2022 ước đạt 456,7 nghìn tỷ đồng, tương đương 70% so với cùng kỳ năm 2019, thời điểm trước dịch Covid-19.

Trung tâm Thông tin du lịch