Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. CNTT và thông tin
  4. »
  5. Khánh Hòa: Trao đổi giải pháp chuyển đổi số trong…

Khánh Hòa: Trao đổi giải pháp chuyển đổi số trong ngành du lịch


Ông Đinh Văn Thiệu tham quan một số ứng dụng công nghệ phục vụ hoạt động du lịch

Phát biểu tại hội thảo, ông Đinh Văn Thiệu đánh giá cao việc các doanh nghiệp tổ chức hội thảo. Trong thời gian, tỉnh sẽ triển khai nghiên cứu, xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch chuyển đổi số trong ngành du lịch; tham mưu đề xuất các cấp chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật về thương mại điện tử, kinh doanh trực tuyến; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số góp phần phát triển du lịch theo hướng bền vững; phát động phong trào khởi nghiệp, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực du lịch; huy động nguồn lực triển khai chuyển đổi số du lịch; đào tạo, bồi dưỡng nhân lực về ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong du lịch; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong chuyển đổi số du lịch…

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi về xu hướng công nghệ dành cho ngành du lịch năm 2022; các giải pháp công nghệ cho du lịch an toàn; giải pháp công nghệ giúp giảm chi phí và tăng trải nghiệm khách du lịch; nhu cầu mới phát sinh trong và hậu dịch Covid-19… Cũng tại sự kiện, các công ty công nghệ giới thiệu các giải pháp ứng dụng trong lĩnh vực du lịch như: Du lịch sức khỏe; du lịch an toàn; khách sạn và resort thông minh; tự động hóa vận hành khách sạn và resort; giải pháp hạn chế tiếp xúc; camera thông minh; check-in tự động…

N.T

Nguồn: Báo Khánh Hòa điện tử