Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. CNTT và thông tin
  4. »
  5. Mời tham dự Hội thảo Smart Technology về công nghệ…

Mời tham dự Hội thảo Smart Technology về công nghệ thông minh trong phục hồi và phát triển ngành du lịch và khách sạn

Hội thảo sẽ có sự tham gia của các diễn giả, khách mời, chuyên gia trong ngành từ Úc và các nước ASEAN.

Hội thảo sẽ tập trung thảo luận về áp dụng công nghệ thông minh nhằm hỗ trợ các chiến lược phục hồi và phát triển bền vững cho ngành du lịch và khách sạn trước những thách thức to lớn của đại dịch COVID-19.

Để tham gia hội thảo đăng ký tại:https://forms.gle/CgqjZDQQmDEmZmHEA.

Trung tâm Thông tin du lịch