Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. CNTT và thông tin
  4. »
  5. Móng Cái (Quảng Ninh) tăng cường chuyển đổi số trong…

Móng Cái (Quảng Ninh) tăng cường chuyển đổi số trong hoạt động du lịch

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động của TP. Móng Cái triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển hoạt động du lịch, đặc biệt chuẩn bị các điều kiện nhằm kịp thời phục vụ du khách quốc tế và trong nước đến tham quan du lịch trên địa bàn thành phố.

Hoạt động này nhằm phục vụ nhu cầu truy cập Internet thông qua hệ thống Wi-Fi công cộng thuận lợi cho khách du lịch và nhân dân, cung cấp các nội dung thông tin, hình ảnh và video clip giới thiệu các khu, điểm du lịch, danh sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.

Wi-Fi miễn phí và điểm quét mã QR code thông tin du lịch được thiết lập tại tất cả các tuyến, điểm du lịch trên địa bàn TP. Móng Cái như đền Xã Tắc, Cụm thông tin cổ động biên giới Sa Vĩ, Khu du lịch quốc gia Trà Cổ…

Đây sẽ là hoạt động mang lại nhiều trải nghiệm tiện lợi cho du khách. Để đón khách du lịch quốc tế Trung Quốc quay trở lại, thời gian qua chính quyền thành phố Móng Cái thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện các quy định đối với hoạt động kinh doanh du lịch dịch vụ; thực hiện hiệu quả Bộ quy tắc ứng xử tỉnh Quảng Ninh gắn với Bộ quy tắc ứng xử “Người Móng Cái thân thiện”.

Trung tâm Thông tin du lịch