Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. Hoạt động
  4. »
  5. Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Lê Phúc: Chuyển đổi số…

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Lê Phúc: Chuyển đổi số có vai trò quan trọng trong thực hiện mục tiêu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Lê Phúc phát biểu tại lớp bồi dưỡng

Lớp Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế năm 2021 do Trường Cán bộ quản lý văn hoá, thể thao và du lịch (Bộ VHTTDL) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức nhằm nâng cao kiến thức về hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong giai đoạn mới. Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 22 – 24/11/2021 với các học viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đến dự có ông Nguyễn Phúc Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn.

Theo kế hoạch giảng dạy, trong chiều ngày 23/11, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Lê Phúc tham dự và chia sẻ các nội dung liên quan đến ứng dụng du lịch thông minh và chuyển đổi số trong ngành du lịch.

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Lê Phúc cho biết ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, chuyển đổi số có vai trò quan trọng trong hiện thực hóa mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách để thúc đẩy phát triển du lịch thông minh, chuyển đổi số.

Trên cơ sở triển khai thực hiện “Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025” và các chương trình, kế hoạch chuyển đổi số, Tổng cục Du lịch hướng đến mục tiêu hình thành hệ sinh thái thông minh trong ngành du lịch, xây dựng các nền tảng số để kết nối các chủ thể trong ngành. Đối với cơ quan quản lý có các nền tảng như cơ sở dữ liệu Du lịch Việt Nam, hệ thống Cơ sở dữ liệu du lịch Việt Nam an toàn, hệ thống điều hành du lịch, trang thông tin Đăng ký, Khai báo điểm đến an toàn Covid-19 ngành du lịch, hệ thống kênh thông tin truyền thông trên website và mạng xã hội… Đối với khách du lịch có thể sử dụng Hệ thống chứng nhận số tiêm chủng vắc-xin, Ứng dụng Du lịch Việt Nam an toàn, Thẻ du lịch, Vé điện tử… Đối với nhà cung cấp dịch vụ có thể sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu du lịch Việt Nam an toàn, Ứng dụng Hướng dẫn du lịch Việt Nam, Trang vàng Du lịch Việt Nam…

Bên cạnh đó, Tổng cục Du lịch cũng hỗ trợ các địa phương ứng dụng chuyển đổi số và tập huấn nhằm nâng cao năng lực tiếp cận, khai thác công nghệ thông tin phục vụ phát triển du lịch như Hà Giang, Thanh Hóa, Quảng Nam… Đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, ủng hộ các sáng kiến ứng dụng công nghệ mới để phát triển những sản phẩm du lịch độc đáo, hiệu quả.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Cùng với xu hướng chuyển đổi số, thời gian qua đã chứng kiến các địa phương, doanh nghiệp ngày càng chú trọng tới hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển du lịch và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tiêu biểu là các địa phương trọng điểm du lịch như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ninh… đã nhanh chóng xây dựng cổng thông tin điện tử và các ứng dụng du lịch thông minh, hiện đại.

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Lê Phúc nhận định ngành du lịch Việt Nam đang phát triển nhanh và năng động, liên kết chặt chẽ với khu vực và thế giới theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, là điều kiện thuận lợi để tăng cường kết nối số, phát triển du lịch thông minh.

Hiện tại, Tổng cục Du lịch đang xây dựng và tham mưu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2021-2026, trong đó về lĩnh vực ứng dụng công nghệ sẽ tập trung triển khai các nhóm giải pháp, nhiệm vụ như: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn ngành du lịch, góp phần hoàn thành mục tiêu “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Xây dựng cơ chế hợp tác công tư nhằm tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong ngành du lịch; Phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về du lịch; Tăng cường ứng dụng công nghệ xanh, sạch trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ và cơ sở lưu trú du lịch; Xây dựng và triển khai các đề án, dự án phát triển du lịch thông minh, mô hình quản lý điểm đến du lịch thông minh…

Đặc biệt, Tổng cục Du lịch sẽ phối hợp với các bên liên quan xây dựng Đề án phát triển Sàn giao dịch thương mại điện tử trong lĩnh vực du lịch theo mô hình kinh tế chia sẻ, hỗ trợ kết nối giao dịch giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp (B2B), giữa doanh nghiệp và khách du lịch (B2C).

Trung tâm Thông tin du lịch