Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. Hoạt động
  4. »
  5. Thị trường du lịch quốc tế của Việt Nam đang…

Thị trường du lịch quốc tế của Việt Nam đang phục hồi với tốc độ nhanh qua từng tháng

Lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam tăng gấp 4 lần so với trước khi mở cửa

Dữ liệu từ Google chỉ ra rằng lượng tìm kiếm từ nước ngoài về du lịch Việt Nam đang trên đà tăng cao qua từng tháng. Đặc biệt, đối với cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam, vào thời điểm đầu tháng 3/2022, lượng tìm kiếm chỉ đạt mức 25 điểm, nhưng chỉ sau đó 1 tháng, đã tăng gần gấp đôi ở mức 48 điểm. Lượng tìm kiếm về cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam tiếp tục tăng trưởng vào những tháng sau đó, tháng 5/2022 đạt 78 điểm, tăng gấp 3 lần so với tháng 3/2022 và đạt 98 điểm vào đầu tháng 6/2022 và 100 điểm vào đầu tháng 7/2022, tăng gấp 4 lần thời điểm trước khi mở cửa du lịch quốc tế. (Biểu đồ 1)

Biểu đồ 1. Lượng tìm kiếm về cơ sở lưu du lịch trú tại Việt Nam từ ngày 01/3/2022 đến ngày 05/7/2022

Nguồn: Google Destination Insights

Xu hướng tương tự diễn ra đối với lượng tìm kiếm về hàng không quốc tế tới Việt Nam. Đến đầu tháng 7/2022, lượng tìm kiếm đã tăng gấp 3 lần so với thời điểm đầu tháng 3/2022. (Biểu đồ 2)

Biểu đồ 2. Lượng tìm kiếm về hàng không quốc tế tới Việt Nam từ ngày 01/3/2022 đến ngày 05/7/2022

Nguồn: Google Destination Insights

Khách quốc tế đến Việt Nam tăng gấp 6 lần

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt 602 nghìn lượt, tăng 582,2% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, lượng khách trong tháng 6/2022 đạt 237 nghìn lượt, cao hơn gần 6 lần so với tháng 3/2022 (đạt 42 nghìn lượt). Dù số lượng khách còn ít nhưng tốc độ tăng trưởng đã cho thấy dấu hiệu khả quan cho sự phục hồi trong thời gian tới.

Biểu đồ 3. Khách quốc tế đến Việt Nam 6 tháng đầu năm 2022 (nghìn lượt)

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Tổng cục Thống kê

Theo số liệu từ Cục đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 6 tháng đầu năm 2022, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới có liên quan đến lĩnh vực du lịch có sự gia tăng ấn tượng, trong đó: Dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 3.065 doanh nghiệp, tăng 27,7% so với cùng kỳ; dịch vụ việc làm và du lịch đạt 3.902 doanh nghiệp, tăng 23,4%.

Triển vọng phục hồi của doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch cũng rõ ràng hơn khi số doanh nghiệp trong lĩnh vực này quay trở lại hoạt động tăng cao. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2022 trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 2.362 doanh nghiệp, tăng 63,5% so với cùng kỳ; dịch vụ việc làm và du lịch đạt 2.215 doanh nghiệp, tăng 50,5%.

Rõ ràng, việc mở cửa lại du lịch đã giúp hoạt động ngành du lịch sôi động trở lại, tạo công ăn việc làm cho người lao động và thúc đẩy các doanh nghiệp quay lại thị trường.

Du lịch thế giới đang tăng trưởng trở lại, tuy nhiên khu vực châu Á – Thái Bình Dương phục hồi chậm

Theo Hàn thử biểu du lịch thế giới số ra tháng 5/2022 của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO), các chuyên gia của UNWTO nhận định du lịch thế giới đang trên đà phục hồi trở lại, tốc độ tăng trưởng sẽ tăng nhanh hơn từ khoảng tháng 5-6/2022. Tuy nhiên, sự phục hồi du lịch diễn ra không đồng đều giữa các khu vực trên thế giới. Khu vực châu Âu và châu Mỹ có tốc độ phục hồi nhanh nhất, lần lượt đạt 280% và 117% trong Quý 1/2022. Trong khi đó, khu vực châu Á – Thái Bình Dương ghi nhận mức tăng trưởng 64%, tuy nhiên vẫn thấp hơn 93% so với thời điểm trước dịch. Nguyên nhân chính do một số thị trường lớn trong khu vực vẫn áp dụng các hạn chế đi lại, nhập cảnh để phòng chống dịch, trong đó Trung Quốc vẫn theo đuổi chính sách “Không Covid” và chưa mở cửa du lịch quốc tế.

UNWTO dự báo 2 kịch bản phục hồi của du lịch quốc tế trong năm 2022, trong đó kịch bản thứ nhất là thấp hơn 30% so với năm 2019 và kịch bản thứ hai là thấp hơn 45%.

Biểu đồ 4. Dự báo của UNWTO về hai kịch bản phục hồi trong năm 2022

Nguồn: UNWTO

Trung tâm Thông tin du lịch