Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. CNTT và thông tin
  4. »
  5. Thừa Thiên Huế: Phát triển nền tảng số quốc gia…

Thừa Thiên Huế: Phát triển nền tảng số quốc gia về quản trị và kinh doanh du lịch


Sử dụng nền tảng số góp phần tăng hiệu quả kinh doanh du lịch

Kế hoạch này nhằm phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa các cơ quan, ban ngành để triển khai kế hoạch phát triển nền tảng số quốc gia quản trị và kinh doanh du lịch.

Theo đó, UBND tỉnh khuyến khích, thúc đẩy các cơ quan, đơn vị quản lý và phát triển du lịch, các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, các tổ chức quản lý điểm du lịch, khu di tích, văn hóa và các đơn vị liên quan tại Thừa Thiên Huế đăng ký sử dụng nền tảng số quản trị và kinh doanh du lịch để chuyển đổi số, tối ưu hóa hoạt động, phân tích, đo lường sự phát triển du lịch tại địa phương…

Sử dụng nền tảng số quốc gia về quản trị và kinh doanh du lịch để hỗ trợ thống nhất và đồng bộ cơ sở dữ liệu ngành du lịch; giúp khai thác, chia sẻ và kết nối dữ liệu trên một nền tảng.

Việc sử dụng nền tảng số quốc gia về quản trị và kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh cũng cung cấp đầy đủ thông tin và trải nghiệm trực tuyến cho khách du lịch trước khi thực hiện chuyến đi và trong khi thực hiện chuyến đi theo thời gian thực, giúp tối ưu hóa quản lý và phát triển du lịch dựa trên dữ liệu số, làm nền tảng đẩy nhanh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số của tỉnh nhà. Đồng thời, số hóa dữ liệu ngành du lịch, cập nhật thường xuyên thông tin, dữ liệu số về khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ du lịch, thị trường du lịch; dễ dàng nhận diện được bức tranh tổng quan ngành du lịch tỉnh nhà với dữ liệu thời gian thực…

Tin, ảnh: L. Thọ

Nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online – baothuathienhue.vn