Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. Hoạt động
  4. »
  5. Thúc đẩy chuyển đổi số công tác tuyển sinh, đào…

Thúc đẩy chuyển đổi số công tác tuyển sinh, đào tạo trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu chỉ đạo tại hội thảo. Ảnh: TITC

Tham dự Hội thảo có đại diện các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL, các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ VHTTDL; đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tăng cường chất lượng đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực VHTTDL đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định, nguồn nhân lực đóng vai trò quyết định trong quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Vì vậy, Đảng và Nhà nước đặc biết chú trọng phát triển nguồn nhân lực phù hợp với những đòi hỏi cấp thiết của lĩnh lực văn hóa và phát triển kinh tế tri thức. Chất lượng giáo dục và đào tạo luôn là vấn đề được quan tâm bởi có vai trò quan trọng hàng đầu đối với sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo nói riêng và sự nghiệp phát triển đất nước nói chung. Vì vậy, Việt Nam đang nỗ lực không ngừng để nâng cao chất lượng đào tạo giáo dục.

Trong những năm qua, với sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các Ban, ngành liên quan, sự nỗ lực của các cơ sở đào tạo, công tác đào tạo nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch đã được duy trì và đạt kết quả tích cực. Các cơ sở giáo dục đào tạo đã chủ động, sáng tạo trong việc kết hợp giữa phòng chống dịch và triển khai công tác quản lý, đào tạo. Những kết quả tích cực đó đã cho thấy tinh thần nỗ lực của các cơ sở giáo dục đào tạo trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những bất cập về công tác tuyển sinh, đào tạo tốt nghiệp.

Vì vậy, hội thảo được tổ chức nhằm tổng kết công tác đào tạo năm học 2021 – 2022, nhìn lại những kết quả đã đạt được; những hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc để đánh giá được đúng thực trạng. Từ đó có những phương hướng phù hợp, đề ra nhiệm vụ cho năm học 2022 – 2023 để công tác đào tạo ngày càng đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, có được nguồn nhân lực chất lượng cao.

Vụ trưởng Vụ Đào tạo (Bộ VHTTDL) Lê Anh Tuấn trình bày báo cáo tổng kết. Ảnh: TITC

Hội thảo đã nghe báo cáo Tổng kết năm học 2021 – 2022 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 do PGS. TS. Lê Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Đào tạo Bộ VHTTDL trình bày. Về triển khai xây dựng, phối hợp xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và đề án, đã thực hiện xây dựng Đề án Phát triển nguồn nhân lực du lịch đáp ứng yêu cầu phục hồi ngành du lịch sau đại dịch Covid-19, xây dựng Kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực công nghệ của Bộ VHTTDL đến năm 2025… Bên cạnh đó, các cơ sở đào tạo cũng đã phối hợp, làm việc với các Bộ, ngành, địa phương tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan đến đào tạo lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch.

Trong năm học 2021 – 2022, công tác tuyển sinh của các cơ sở đào tạo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch vẫn giữ ổn định, các cơ sở đào tạo triển khai theo đúng kế hoạch đề ra. Các cơ sở đào tạo đã đa dạng hóa phương thức tuyển sinh, sử dụng linh hoạt nền tảng mạng xã hội, hầu hết tổ chức dạy học theo phương thức trực tuyến.

Sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, nhiều cơ sở đã cho học sinh, sinh viên trở lại trường và đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Phần lớn các cơ sở đào tạo đã triển khai kiểm định chất lượng trường và đang lên kế hoạch tổ chức kiểm định chương trình đào tạo.

Năm học 2022 – 2023, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của các cơ sở đào tạo thuộc Bộ VHTTDL là 14.234; quy mô đào tạo là 35.934 học sinh, sinh viên; trong đó lĩnh vực Du lịch là 12.568 học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, công tác tuyển sinh, đào tạo còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, do nhu cầu xã hội và những thay đổi trong lựa chọn nghề nghiệp. Các cơ sở đào tạo du lịch phải đối diện với sự cạnh tranh rất lớn về nguồn tuyển đối với các trường đại học khác. Việc tuyển sinh đối với các cơ sở đào tạo du lịch vẫn gặp khó khăn sau dịch bệnh.

Năm học 2022 – 2023, công tác đào tạo trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch sẽ tập trung tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường văn hóa học đường an toàn, lành mạnh, thân thiện; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên; tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo; tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo với nhu cầu xã hội.

Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả công tác quản lý và đào tạo

Theo báo cáo của Vụ Đào tạo, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong tuyển sinh, quản lý và tổ chức đào tạo của các cơ sở đào tạo được quan tâm, chú trọng, song vẫn còn nhiều hạn chế về cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật. Nhiều cơ sở đào tạo chưa có hệ thống phần mềm quản lý đào tạo, đây là một khó khăn, trở ngại lớn trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào hoạt động đào tạo.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: TITC

Nhất trí với vấn đề này, các đại biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào công tác tuyển sinh, đào tạo nhằm đổi mới tư duy, phù hợp với bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trong 2 năm đại dịch Covid, vai trò của các ứng dụng công nghệ được đề cao bởi những tính năng ưu việt như dạy và học từ xa, thư viện trực tuyến… Bên cạnh đó, việc tích hợp các tính năng công nghệ thông minh trong quản lý nhà trường như điểm danh, lưu trữ hồ sơ sinh viên… cũng đang dần được triển khai.

Các đại biểu đề xuất cần có sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống tuyển sinh, đào tạo giữa các đơn vị để tạo ra hệ thống quản lý liên thông, triển khai việc số hóa các dữ liệu quản lý học tập. Đồng thời cần nghiên cứu cụ thể, chi tiết yêu cầu của các cơ sở đào tạo về việc ứng dụng chuyển đổi số trong nhà trường.

Phát biểu tổng kết Hội thảo, Thứ trưởng Tạ Quang Đông yêu cầu đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ tăng cường trách nhiệm trong nghiên cứu, rà soát kiến nghị tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong thực hiện các quy định pháp luật về đào tạo; phát hiện kịp thời các vướng mắc, bất cập trong các quy định tuyển sinh, đào tạo trong quá trình tổ chức thực hiện, có kiến nghị để sửa đổi bổ sung… Đồng thời yêu cầu các cơ sở đào tạo tăng cường công tác liên kết, liên kết với nhau và với các công ty, nhà hát của Bộ.

Thứ trưởng cũng yêu cầu các cơ sở đào tạo thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ trong đào tạo, nghiên cứu triển khai Quyết định số 2222/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và Quyết định 131/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”; đề xuất các nội dung, nhiệm vụ phù hợp và kế hoạch cụ thể hàng năm.

Trung tâm Thông tin du lịch