Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. CNTT và thông tin
  4. »
  5. Thuyết minh trực tuyến Mỹ Sơn (Quảng Nam) – Vùng…

Thuyết minh trực tuyến Mỹ Sơn (Quảng Nam) – Vùng đất của những câu chuyện

Chương trình trực tuyến đầu tiên diễn ra vào lúc 11 giờ 30 ngày 6/11 tại Khu đền tháp Mỹ Sơn với chủ đề 1 “Những thông tin cần thiết nhất và trải nghiệm tham quan hanh”. Các chủ đề tiếp theo lần lượt sẽ được tổ chức gồm: “Khu Di sản văn hóa Mỹ Sơn- Tham quan bảo tàng Mỹ Sơn” (21/11); “Khu Di sản văn hóa Mỹ Sơn- Theo dòng lịch sử hình thành và phát triển Khu đền tháp Mỹ Sơn” (4/12); “Khu Di sản văn hóa Mỹ Sơn-Lịch sử hình thành khu tháp A, quá trình trước và sau khi trùng tu nhóm tháp A của các chuyên gia Ấn Độ” (18/12). Tất cả các chương trình sẽ được phát trực tiếp tại fanpage: https://www.facebook.com/MySondisanvanhoa

Mộng Thu

Nguồn: http://cadn.com.vn/