Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. Hoạt động
  4. »
  5. Tổng cục Du lịch phát hành Báo cáo thường niên…

Tổng cục Du lịch phát hành Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2016

Sau hai lần phát hành năm 2014 và năm 2015, Tổng cục Du lịch tiếp tục biên soạn và phát hành Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam năm 2016, phản ánh một năm đầy sôi động và nhiều dấu ấn của ngành Du lịch.

Năm 2016, ngành Du lịch Việt Nam lần đầu tiên đạt mốc đón 10 triệu lượt khách quốc tế, tăng trưởng 26% so với năm 2015. Khách du lịch nội địa đạt 62 triệu lượt, tăng 8,8%; tổng thu từ khách du lịch đạt 417 nghìn tỷ đồng. Kết quả này thể hiện nỗ lực của toàn ngành trong tất cả các lĩnh vực từ lữ hành, lưu trú, xúc tiến quảng bá, hợp tác quốc tế, cho tới xây dựng thể chế chính sách, đầu tư, đào tạo nhân lực… đã cùng cố gắng vượt qua khó khăn, nâng cao chất lượng du lịch Việt Nam.

Năm vừa qua ngành Du lịch nhận được sự quan tâm lớn của Đảng, Nhà nước với nhiều chính sách và chỉ đạo quyết liệt ở tầm vĩ mô. Lần đầu tiên Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho du lịch phát triển. Ngành cũng đã xây dựng đề án phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và nghiên cứu sửa đổi Luật Du lịch 2005 trình cấp có thẩm quyền, là cơ sở để Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Quốc hội thông qua Luật Du lịch 2017.

Tất cả những dấu mốc ấn tượng này sẽ được thể hiện trong Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2016. Cùng với đó, báo cáo cũng sẽ cung cấp những thông tin khái quát về tình hình du lịch toàn cầu để độc giả có được cái nhìn tổng quan. Đồng thời, báo cáo phân tích về cơ hội-thuận lợi, khó khăn-thách thức đối với sự phát triển của du lịch Việt Nam, trên cơ sở đó đánh giá về triển vọng và dự báo kết quả tăng trưởng năm 2017.

Phát hành với hai phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh, Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2016 sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích đối với cơ quan quản lý du lịch từ Trung ương đến các địa phương, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, cơ sở đào tạo hoạt động liên quan đến lĩnh vực du lịch ở trong nước và quốc tế, thiết thực phục vụ công tác nghiên cứu, chỉ đạo điều hành, xây dựng chính sách trong ngành.

Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2016 do Trung tâm Thông tin du lịch phối hợp với các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch biên soạn, phát hành.

Truyền Phương