Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. Hoạt động
  4. »
  5. Tổng cục Du lịch ra mắt “Báo cáo thường niên…

Tổng cục Du lịch ra mắt “Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2019”

“Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2019” phiên bản tiếng Việt

Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam là ấn phẩm do Tổng cục Du lịch phát hành hàng năm, cung cấp thông tin về các kết quả chủ yếu của ngành Du lịch trong năm.

Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2019 phản ánh một năm phát triển đầy sôi động của du lịch Việt Nam với các kết quả nổi bật: lần đầu tiên du lịch Việt Nam đón trên 18 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 85 triệu lượt khách nội địa; tổng thu từ khách du lịch đạt 755 nghìn tỷ đồng, đóng góp 9,2% GDP. Cùng với đó, báo cáo cũng cung cấp thông tin về các hoạt động chuyên ngành như nâng cao năng lực, thể chế, chính sách, lữ hành và vận chuyển khách du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, xúc tiến du lịch, hợp tác quốc tế. Báo cáo cũng điểm lại những giải thưởng uy tín quốc tế mà ngành Du lịch Việt Nam vinh dự được nhận trong năm qua.

“Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2019” phiên bản tiếng Anh

Đáng chú ý, Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2019 có bổ sung nội dung về ứng dụng công nghệ số trong phát triển du lịch trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang phát triển mạnh mẽ và xu hướng chuyển đổi số trong ngành Du lịch ngày càng rõ nét.

Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam được xuất bản phù hợp với thông lệ quốc tế, là một tài liệu hữu ích đối với các nhà quản lý, hoạch định chính sách, các nhà đầu tư du lịch, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch và các bên liên quan, hỗ trợ tích cực công tác quản lý nhà nước, nghiên cứu  và các hoạt động đầu tư, phát triển du lịch.

Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2019 do Trung tâm Thông tin du lịch phối hợp với các Vụ/Đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch biên soạn, phát hành.

*Quét mã QR code dưới đây để tải tài liệu:

Trung tâm Thông tin du lịch