Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. Hoạt động
  4. »
  5. Tổng cục Du lịch tập trung xây dựng kế hoạch…

Tổng cục Du lịch tập trung xây dựng kế hoạch phục hồi du lịch, đẩy mạnh chuyển đổi số, đôn đốc thực hiện hỗ trợ hướng dẫn viên theo quy định

Thứ trưởng Đoàn Văn Việt chủ trì buổi làm việc với Tổng cục Du lịch (Ảnh: TITC)

Báo cáo Thứ trưởng, Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cho biết, trong 8 tháng đầu năm, ngành Du lịch tiếp tục chịu những tác động bất lợi của đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh đó, ngành Du lịch luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ngành Du lịch đã chủ động tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, thực hiện “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, do đó vẫn đạt được một số kết quả nhất định. Trong 4 tháng cuối năm, Tổng cục Du lịch sẽ tiếp tục nỗ lực khắc phục những khó khăn, thách thức, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng được lãnh đạo Bộ giao phó.

Theo báo cáo của Tổng cục Du lịch, từ tháng 4/2020 đến nay, Việt Nam vẫn chưa mở cửa đón khách du lịch quốc tế. Khách du lịch nội địa 8 tháng đầu năm đạt 31,2 triệu lượt (giảm 5,5% so với cùng kỳ năm 2020), trong đó có 16,1 triệu lượt khách lưu trú. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 136.520 tỷ đồng, giảm 36,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong 8 tháng đầu năm, Tổng cục Du lịch đã tham mưu, báo cáo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Trình đề án “Mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm”. Đồng thời, trình Bộ trưởng ban hành Chương trình hành động phát triển du lịch 2021-2025 thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025…

Tiếp tục quyết liệt triển khai các giải pháp ứng phó với dịch Covid-19 trong ngành du lịch, trong đó tập trung đôn đốc các địa phương yêu cầu các cơ sở lưu trú du lịch đăng ký và tự đánh giá an toàn Covid-19 thông qua website https://safe.tourism.com.vn.

Tham mưu đề xuất các chính sách, giải pháp hỗ trợ ngành du lịch, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 như chính sách giảm số tiền ký quỹ của doanh nghiệp lữ hành, giảm giá điện cho các cơ sở lưu trú, chính sách hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ.

Tổng cục Du lịch đã chủ động đề xuất các giải pháp kích cầu, phục hồi du lịch nội địa và du lịch quốc tế trong bối cảnh mới; báo cáo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ Kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc. Xây dựng, trình lãnh đạo Bộ Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP về chính sách kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch những tháng cuối năm 2021 và năm 2022.

Công tác quản lý nhà nước được tăng cường, nhất là trong quản lý hoạt động lữ hành, hướng dẫn viên, khu, điểm du lịch, quản lý cơ sở lưu trú du lịch; công tác truyền thông, chuyển đổi số trong du lịch được đẩy mạnh. Triển khai các hoạt động, đề tài nghiên cứu bảo vệ môi trường du lịch, phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh, mô hình quản lý, giảm thiểu, tiến tới không sử dụng sản phẩm nhựa dùng 1 lần… 

Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh báo cáo Thứ trưởng tại buổi làm việc (Ảnh: TITC)

Trong 4 tháng cuối năm, Tổng cục Du lịch sẽ tiếp tục tập trung xây dựng các văn bản, đề án quản lý nhà nước; Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Làm việc với UBND tỉnh Kiên Giang để chuẩn bị triển khai Kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ địa phương phát triển du lịch ngay sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát; Tiếp tục đề xuất kiến nghị các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; Triển khai dự án chuyển đổi số trong ngành Du lịch, tập trung đẩy mạnh phát triển du lịch thông minh…

Đánh giá cao những nỗ lực và hoạt động mà Tổng cục Du lịch đã triển khai trong 8 tháng đầu năm trong bối cảnh dịch bệnh có những diễn biến phức tạp khiến ngành du lịch gần như “đóng băng”, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt đề nghị, trong thời gian tới, để hoàn thành “mục tiêu kép” vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế, Tổng cục Du lịch cần tập trung hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm đã được giao.

Thứ trưởng yêu cầu cần tiếp tục tập trung đôn đốc, hỗ trợ các địa phương thực hiện khẩn trương, đúng đối tượng việc hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Trong trường hợp cần có sự điều chỉnh cho hợp lý thì báo cáo đề xuất.

Tổng cục Du lịch cần đề xuất, xây dựng những kịch bản để đón khách, phục hồi ngành du lịch khi dịch bệnh được kiểm soát, tập trung vào những vấn đề quan trọng để tập trung đầu tư đáp ứng yêu cầu phục hồi du lịch như nguồn nhân lực, công tác xúc tiến quảng bá, hạ tầng du lịch…

Thứ trưởng nhất trí cần đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi số theo hướng tăng cường hợp tác công – tư, đem lại những hiệu quả thiết thực, giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh.

Đồng thời, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt cũng đề nghị Tổng cục Du lịch tiếp tục phối hợp với Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch xây dựng quy chế phối hợp hiệu quả; triển khai nhiệm vụ lập quy hoạch hệ thống du lịch theo đúng tiến độ được giao.

 

Trung tâm Thông tin du lịch