Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. Hoạt động
  4. »
  5. Trung tâm Thông tin du lịch hỗ trợ Lào Cai…

Trung tâm Thông tin du lịch hỗ trợ Lào Cai tập huấn nâng cao kỹ năng thống kê, chuyển đổi số du lịch

Toàn cảnh hội nghị tập huấn (Ảnh: Báo Lào Cai)

Tại buổi tập huấn, đại diện Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) đã phổ biến, cập nhật những điểm mới trong thực hiện chế độ báo cáo thống kê du lịch theo Thông tư 18/2021/TT-BVHTTDL, đồng thời giới thiệu, hướng dẫn về hệ sinh thái chuyển đổi số du lịch do Tổng cục Du lịch chủ trì thực hiện (dành cho cơ sở kinh doanh du lịch, hướng dẫn viên du lịch).

Về nội dung báo cáo thống kê theo Thông tư 18, các học viên đã được giới thiệu phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng Thông tư; chế độ báo cáo thống kê và mẫu biểu; trách nhiệm thực hiện của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động du lịch và cơ quan quản lý du lịch địa phương; so sánh một số thay đổi cơ bản giữa Thông tư 18/2021/TT-BVHTTDL và Thông tư 26/2014/TT-BVHTTDL… Đây là bước chuyển đổi số quy trình tính toán, tổng hợp số liệu trong báo cáo thống kê của địa phương, doanh nghiệp theo hướng thuận tiện, nhanh chóng.

Với sự hướng dẫn của cán bộ Trung tâm Thông tin du lịch, học viên tham dự Hội nghị tập huấn đã có thể thực hành trực tiếp trên máy tính về phần mềm chế độ báo cáo thống kê du lịch.

Cán bộ Trung tâm Thông tin du lịch giới thiệu về công tác thống kê, chuyển đổi số ngành du lịch (Ảnh: Báo Lào Cai)

Đồng thời, cán bộ Trung tâm Thông tin du lịch cũng đã giới thiệu cho các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp về ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và kinh doanh du lịch.

Theo đó, trong thời gian qua, Tổng cục Du lịch đã tập trung vào công tác chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh ở Việt Nam nhằm kết nối các chủ thể trong ngành như cơ quan quản lý, điểm đến, doanh nghiệp và khách du lịch. Trong đó có các nền tảng quan trọng như hệ thống cơ sở dữ liệu Du lịch Việt Nam, trục kết nối hệ thống thông tin từ Trung ương đến cơ sở, nền tảng Quản trị và kinh doanh du lịch, cùng các ứng dụng hỗ trợ khách du lịch và doanh nghiệp như ứng dụng Du lịch Việt Nam – Vietnam TravelThẻ du lịch thông minhhệ thống vé điện tử… Đặc biệt là Thẻ Việt – Thẻ du lịch thông minh, một sản phẩm chiến lược trong hệ sinh thái du lịch thông minh. Đây là sản phẩm nằm trong chương trình “Thẻ Việt – Một thẻ quốc gia” do Bộ Công Thương chủ trì.

Trung tâm Thông tin du lịch